Fler nyheter

5 november 2020

Skärpta allmänna råd i Kronobergs län

Smittspridningen av covid-19 ökar snabbt i Kronoberg. Därför har Folkhälsomyndigheten och Region Kronobergs smittskyddsläkare beslutat att kraftigt skärpa råden för alla som bor i eller besöker Kronoberg.

Från och med den 5 november uppmanas alla som vistas i Kronobergs län att:

  • Avstå från att vistas i en inomhusmiljö där det finns risk för trängsel, till exempel butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. 
  • Undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor med eller närmast anhöriga.
  • Alla verksamheter i Kronoberg uppmanas att vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden.
  • Alla arbetsgivare i Kronoberg uppmanas att vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden.

Den 5 november höll Region Kronoberg och länsstyrelsen pressträff. Den kan du se i efterhand här.

De senaste veckorna har smittspridningen kontinuerligt ökat i samhället i vårt län. Nu ser vi tyvärr att detta börjar påverka hälso- och sjukvården, med fler inneliggande patienter och dessvärre även fler dödfall. Därför är det nu dags att vi tillsammans agerar för att vända trenden. Alla behöver ta individuellt ansvar, hjälpas åt och följa riktlinjer och råd. Det handlar om att rädda liv, säger smittskyddsläkare Christian Blomkvist. 

I samband med beslutet om skärpta allmänna råd har Länsstyrelsen i Kronobergs län idag beslutat att gå tillbaka till ett förbud mot sammankomster och tillställningar som riktar sig till allmänheten om de samlar fler än femtio personer.  

Smitta sprids där många människor möts. Det här beslutet är ytterligare en åtgärd för att hindra pandemins spridning i vårt län. Jag vet och beklagar verkligen att flera verksamheter och branscher drabbas men beslutet är nödvändigt i det läge som råder nu, säger landshövding Maria Arnholm.

Läs mer om de allmänna råden på 1177.se

Maria Arnholm och Christian Blomkvist medverkade också vid den nationella presskonferensen som hölls den 5 november. 

Se Folkhälsomyndighetens nationella pressträff i efterhand

Relaterade nyheter

Lägesrapport: Ökningen av coronafall inte lika snabb

20 november 2020

Vecka 46 hade vi cirka 750 fall av covid-19 i länet, något fler än veckan innan. Det provtogs också fler än någonsin: nästan 5 800 personer.

Coronastöd till idrottsrörelsen

20 november 2020

Region Kronobergs regionala utvecklingsnämnd ger 1,5 miljoner kronor till idrottsrörelsen i Kronoberg genom RF-SISU Småland.

Lägesrapport: Sjukhusvården går upp i förstärkningsläge

13 november 2020

Antalet patienter med covid-19 som läggs in på sjukhusen fortsätter att öka, som en följd av den ökade spridningen i länet. Under fredagen är antalet 33. Det ansträngda läget gör att sjukhusvården und...

Entrévärdar införs vid sjukhusens ingångar

11 november 2020

Från och med onsdag den 11 november står entrévärdar vid ingångarna till sjukhusen i Växjö och Ljungby. Deras uppgift är att välkomna besökare, erbjuda handsprit samt fråga om eventuella förkylningssy...