Fler nyheter
Två vårdanställda bäddar en sjukhussäng. Foto: Hans Runesson

19 januari 2021

Prioriteringarna satta för årets löneöversyn

4,4 miljoner kronor satsas på medarbetare i vården i årets löneöversyn. Det beslutade regionstyrelsens personalutskott i dag. ”Det känns bra i dessa pandemitider”, säger Sven Sunesson (C), ordförande i personalutskottet.

Personalutskottet beslutade att samtliga yrkesgrupper får en uppräkning med i genomsnitt märket, det vill säga cirka 2 %. Därutöver görs en del särskilda satsningar på framför allt vårdpersonal.

Det känns bra att i dessa pandemitider kunna göra en stor satsning på sjuksköterskor och andra yrkesgrupper inom vården, säjer Sven Sunesson (C), regionråd och ordförande i personalutskottet.

2019 började ett nytt avtal gälla för Vårdförbundet och därmed för sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, barnmorskor med flera yrkesgrupper. Prioriteringen i avtalet är att öka lönespridningen genom att satsa på särskilt yrkesskickliga inom respektive yrke.

År 2019 gjordes för dessa yrkesgrupper en mindre satsning på 2,6 %, som följdes upp av en stor satsning på 5,2 % år 2020. Region Kronoberg var dessutom tidiga med att genomföra löneöversynen vilket gjorde att Vårdförbundets medlemmar fick ny lön tidigt 2020, något många regioner inte hann med under pandemin.

Nu följer vi upp den stora satsningen från 2020 med en mindre satsning 2021 som omfattar 4,4 miljoner kronor och ger i genomsnitt 2,6 % ytterligare i lönesatsning. Totalt under tre år ger detta en ökning jämfört med 2018 års lön på drygt 10,7 % för vårdförbundets yrkesgrupper, konstaterar Sven Sunesson.

Bland årets prioriteringar ingår också en satsning på barnmorskor i dygnet runt-tjänstgöring, som kompensation för minskad bonusersättning, samt ytterligare några yrkesgrupper. Bland annat fysioterapeuter, logopeder och arbetsterapeuter. Totalt investeras 52 miljoner kronor i årets löneöversyn.

Kontakt

Sven Sunesson (C)

Sven Sunesson (C)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0707-61 63 97

Relaterade nyheter

Budget för 2022 beslutad i regionfullmäktige

16 juni 2021

Under fullmäktigesammanträdet den 15-16 juni togs beslut om budget för 2021 och flerårsplan 2023-2024. Fullmäktige röstade för alliansens förslag till budget.

Intensifierad smittspårning när deltavarianten ökar i länet

16 juni 2021

Nya testresultat visar att förekomsten av deltavarianten av coronaviruset (tidigare kallad den indiska mutationen) har ökat markant. Region Kronoberg inför därför förändrad smittspårning gällande hush...

Hypoklorsyra sätts in för att minska förekomsten av legionella

15 juni 2021

För att komma till rätta med de förhöjda värden av bakterien legionella som upptäckts i psykiatrins nya byggnad installerar Region Kronoberg nu doseringsutrustning för hypoklorsyra.

93 procent av länets gravida kvinnor trygga med sin barnmorska

15 juni 2021

433 kvinnor i Kronobergs län har hittills delat med sig av sina erfarenheter från mödrahälsovården och förlossningsvården i Graviditetsenkäten. En stor majoritet är mycket nöjda med både vård och bemö...