Fler nyheter

15 april 2020

Provsvar efter operation dröjde 10 månader

En cysta som opererades bort visade sig vara en så kallad borderlinetumör. Trots att det behövde utredas vidare blev svaret liggande i 10 månader utan åtgärd. Nu anmäler Region Kronoberg det inträffade enligt Lex Maria.

En patient opererades för en cysta i en äggstock där bedömningen vid operation var att cystan var godartad. Cystan skickades enligt rutin för undersökning i mikroskop och denna visade att det var en så kallad borderlinetumör, vilket innebär att den ska utredas vidare för att utesluta spridning. Svaret blev dock liggande i 10 månader utan åtgärd.

Patienten är nu under fortsatt utredning. I nuläget finns inga tecken på att den försenade diagnosen medfört någon spridning av tumören men en klar risk för vårdskada föreligger och händelsen anmäls därför till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) enligt Lex Maria.

 Ansvarig klinik har sett över sina rutiner kring hantering av inkommande provsvar för att förhindra att liknande händelser ska inträffa igen.

Lex Maria

Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), denna regel kallas Lex Maria.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)

  • ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
  • har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
  • ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO.

Syftet med utredningen ska vara att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det, samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra.

IVO ska säkerställa att anmälda händelser, som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada, har utretts i nödvändig omfattning samt att vårdgivaren har vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå en hög patientsäkerhet.

Kontakt

Gunilla Östgaard

Chefläkare för primärvården

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470588280, 046720831889

Relaterade nyheter

Nu erbjuds antikroppstester i regionen

3 augusti 2020

Från och med onsdagen den 5 augusti erbjuder Region Kronoberg allmän provtagning för antikroppar mot covid-19. Testet görs för att bekräfta om en person tidigare har haft en covid-19-infektion. Prover...

Lägesrapport från Region Kronoberg 30 juli

30 juli 2020

Endast ett fåtal covid-19-patienter är inlagda på sjukhus, och inga vårdas på IVA. Samtidigt påbörjas nu förberedelserna inför hösten då gymnasieskolor och högskolor börjar bedriva undervisning på pla...

Fortsatt viktigt att följa rekommendationer under sommarresorna

16 juli 2020

Den nedåtgående trenden fortsätter i hela Sverige, och även i Kronobergs län. Men när fler människor reser under semesterperioden finns det risk för regionala och lokala utbrott av covid-19.

Grimslövs folkhögskola startar natur- och vildmarksutbildning

10 juli 2020

I spåren av coronapandemin är intresset för natur- och friluftsliv stort i Sverige. Nu startar Grimslövs folkhögskola en ny utbildning för den som vill upptäcka svensk natur och vildmark och kunna för...