Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

16 juni 2020

Provtagning av prioritetsgrupp 3 är igång i Kronoberg

Måndagen den 15 juni startade provtagningen av prioritetsgrupp 3, så kallat samhällsviktig verksamhet enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer, i Kronobergs län. Provtagningen genomförs i samarbete mellan Region Kronoberg, Länsstyrelsen, företagshälsovården och arbetsgivare inom samhällsviktiga verksamheter.

Länsstyrelsen i Kronoberg har uppdraget att fördela vilka organisationer/yrkesgrupper som ska prioriteras i provtagningen. Dagligen får de ett antal koder från Region Kronoberg att fördela till arbetsgivare i samhällsviktiga verksamheter som önskar få medarbetare provtagna.

Arbetsgivarna utser vilka enskilda medarbetare som är aktuella för provtagning. De utvalda personerna få en kod, och ringer till Region Kronobergs testkoordinator för tidsbokning.

Själva provtagningen görs sedan på två olika vårdcentraler i Kronoberg, en i Ljungby och en i Växjö.

Positiva provsvar förmedlas till de provtagna personerna av företagshälsovården: Previa, HVC och Hälsoforum.

Det är alltså inte möjligt för enskilda individer att själva kontakta hälso- och sjukvården för att boka sig för en provtagning, utan vägen går via arbetsgivaren som i sin tur meddelar de medarbetare som är aktuella.

Allmän provtagning (priogrupp 4) inte aktuell ännu

Region Kronoberg följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer vad gäller provtagning. I dessa ingår i nuläget inte allmän provtagning för covid-19 eller allmänna antikroppstester.

Förberedelser för provtagning i prioritetsgrupp 4 pågår i Region Kronoberg, och mer information om hur det kommer att gå till kommer när riktlinjerna är klara och det är dags att köra igång. 

Relaterade nyheter

Positivt covid-läge i länet

9 juli 2020

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom antalet personer i behov av vård på sjukhus på grund av covid-19.

Grimslövs folkhögskola startar vård- och omsorgsutbildningar i höst

7 juli 2020

Sjukvården och omsorgen har stora behov av nya medarbetare. Samtidigt är många av de traditionella utbildningarna till undersköterska, skötare och vårdbiträde fulla. Nu startar Grimslövs folkhögskola...

Region Kronoberg erbjuder allmänheten test för pågående covid-19-infektion

6 juli 2020

Från och med onsdag 8 juli erbjuder Region Kronoberg allmän provtagning för covid-19, enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Provtagningen gäller endast personer med symtom som skulle kunna vara cov...

Fortsatt lugnare covid-läge i länet

2 juli 2020

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom behovet av provtagning i prioritetsgrupperna 1, 2 och 3. I vecka 28 startar Region Kronoberg provtagning av priorite...