Fler nyheter
En man och en kvinna står framför en ambulans. David Aldén från ambulansen och Ingrid Svensson, psykiatrisjuksköterska.

6 oktober 2022

Psykiatriambulans testas i länet

Med start den 3 oktober åker så kallad psykiatriambulans ut på vissa larm i länet. I ambulansen finns en ambulanssjuksköterska och en psykiatriresurs.

Psykiatriambulansen är en del i ett nationellt projekt som ska förbättra det första omhändertagandet av patienter som lider av psykisk ohälsa. Sedan tidigare finns psykiatriambulanser i storstäderna, och nu utreder Region Kronoberg hur detta ska kunna införas även i en mindre region.

Man vill breddinföra det här i hela landet. Nu tittar vi på hur resurserna och behoven ser ut, och hur det skulle kunna lösas på bästa sätt för Region Kronobergs invånare, säger David Aldén från ambulansverksamheten.

Rätt bedömning på plats

Tanken är att projektet ska ge positiva effekter för patienter och öka samverkan mellan ambulanssjukvården och akutpsykiatriska enheten.

Vi kan öka kompetensen hos varandra, men framför allt förbättra för patienten. Att få träffa någon som har erfarenhet av psykisk sjukdom och hamna på rätt vårdnivå direkt. Det kan minska stigmat och ge rätt omhändertagande, säger Andreas Källsson som representerar psykiatrin i projektet.

Rent praktiskt går det till så att en utpekad psykiatriresurs finns tillgänglig och hämtas upp av ambulans vid behov. Bedömningen om enheten ska larmas görs av SOS Alarm efter mottaget 112-samtal.

Ingrid Svensson är en av psykiatriresurserna. Hon har jobbat i många år för att få in mer psykiatrisk kompetens i ambulansverksamheten.

Jag tror att det här kommer bli jättebra för både patienterna och personalen, säger hon.

Fler delar planeras framöver

Projektet innehåller även andra delar, utbildning av ambulanspersonal och digitalisering, som är inplanerade till våren. Digitaliseringsbiten innebär att ambulanspersonalen kan koppla upp sig och se psykiatrins handlingsplaner och vårdplaner, och eventuellt möjlighet till videokonsultation på plats.

Relaterade nyheter

Skärvet och Capio Hovshaga blir akademiska vårdcentraler

24 november 2022

En primärvård i framkant är målet när Region Kronoberg nu startar två akademiska vårdcentraler. – Ett stort steg framåt för forskning i primärvården, säger Mikael Johansson, ordförande för regionstyre...

Avtal och ersättning för viktiga insatser av Röda korset på sjukhusen

23 november 2022

Under flera årtionden har Röda korsets värdar på frivillig basis stöttat kronobergare på länets två sjukhus. Värdefulla insatser som nu uppmärksammas av Region Kronoberg genom beslutet att teckna avta...

Regionerna och Linnéuniversitetet i fortsatt samverkan för att möta framtidens utmaningar

22 november 2022

Under måndagseftermiddagen signerades ett nytt samverkansavtal mellan Linnéuniversitetet, Region Kalmar och Region Kronoberg. Avtalet fokuserar på att främja utveckling och skapa öppenhet för att stär...

Frivilliga livräddare gör Kronoberg hjärtsäkrare

16 november 2022

Varje år rapporteras cirka 6 000 plötsliga hjärtstopp, utanför sjukhus, runt om i Sverige. I filmen möter vi Jonas Skarhagen som är med och gör Kronoberg hjärtsäkrare. Han har anmält sig som Sms-livrä...

Väntetiderna förbättras i specialistsjukvården

15 november 2022

Just nu genomförs flera insatser för att minska väntetiderna för ett första besök till specialistmottagning och för behandling/operation.

Ny avhandling följer symptom hos barn med cerebral pares

1 november 2022

Varje år får ca 200 barn i Sverige diagnosen cerebral pares (CP). Ett vanligt bekymmer för barn som växer upp med sjukdomen är försämrad rörlighet i lederna– så kallade kontrakturer. Nu har en ny avha...

Hemgång från sjukhus i rätt tid

28 oktober 2022

Just nu jobbar en arbetsgrupp med cirka 80 personer från kommun, primärvård och sjukhusvård för att förbättra arbetet runt patienters in- och utskrivning. Genom att förstå varandras arbete bättre och...

Här är Region Kronobergs folkhälsostipendiater 2022

26 oktober 2022

Region Kronobergs folkhälsostipendium 2022 tilldelas fem föreningar och fem ledare i dessa föreningar som på olika sätt bidragit med att arbeta aktivt för barn och unga.

8 november startar årets vaccination mot influensa – risk för intensiv säsong

25 oktober 2022

Det finns risk för hög smittspridning av influensa kommande säsong, eftersom de senaste åren varit relativt lindriga och immuniteten hos befolkningen därmed är låg.

Tillfälligt uppehåll i munskyddskrav för viss verksamhet inom hälso- och sjukvården

24 oktober 2022

Region Kronoberg har fattat beslut om ett tillfälligt uppehåll i det förebyggande munskyddskravet (source control). Beslutet är fattat på grund av det lite lugnare covidläget i Kronoberg.