Fler nyheter

21 januari 2022

Region Blekinge och Region Kronoberg utvecklar samarbetet inom hälso- och sjukvården

Region Blekinge och Region Kronoberg är överens om att fortsätta samarbetet inom hälso- och sjukvården. Det gäller även thoraxkirurgisk sjukvård och högspecialiserad hjärtsjukvård.

Vi är överens om vikten av att värna vårt samarbete, säger regionstyrelsens ordförande i Blekinge Lennarth Förberg (M) och regionstyrelsen ordförande i Kronoberg, Mikael Johansson (M) i ett gemensamt uttalande.

Region Blekinge och Region Kronoberg samarbetar inom en rad områden i hälso- och sjukvården. Det gäller framför allt kvinnosjukvård och cancersjukvård. Samarbetet bygger på ett övergripande samverkansavtal.

För den thoraxkirurgiska sjukvården och den högspecialiserade hjärtsjukvården finns ett särskilt samarbetsavtal som tecknades 2015. Det innebär att Region Blekinge ger full thoraxkirurgisk service och högspecialiserad hjärtsjukvård till patienter i upptagningsområdet Kronoberg och Blekinge. Det handlar bland annat om kranskärlsoperationer och hjärtklaffkirurgi.

Bakgrunden till att samarbetsavtalet nu aktualiseras är att ärendet har kommit upp på hälso-och sjukvårdsnämnden i Region Kronoberg, där diskussionen har varit att göra förändringar. Men parterna är överens och att en uppsägning av samarbetsavtalet inte är aktuellt.

Under torsdagen hade ledande politiker och tjänstepersoner ett möte om det fortsatta samarbetet. Medverkade på mötet gjorde även företrädare för oppositionen, Christina Mattisson (S) och Henrietta Serrate (S). Man kom då fram till att i samband med nästa samverkansnämnd, vilket är det övergripande politiska organet för samarbete, kommer man att fortsätta dialogen om en framtida utveckling. Det mötet äger rum den 10 februari.

Vi är överens om att vi ska värna, behålla och utveckla det övergripande samarbetet mellan Region Blekinge och Region Kronoberg för att ge bästa möjliga sjukvård till invånarna. Vi ska också värna och utveckla samverkan vad gäller thorax, säger Lennarth Förberg efter torsdagens möte.

På mötet medverkade även de båda regiondirektörerna Peter Lilja och Martin Myrskog. Det är båda mycket nöjda efter mötet och kommenterar överenskommelsen:

Vi har haft en mycket bra dialog. Vi är överens om att vi är beroende av varandra och vi ser vinster för invånarna i Blekinge och Kronoberg om vi fördjupar och moderniserar samarbetet. Vi ser också vinster för våra respektive verksamheter och våra medarbetare, säger de båda i ett gemensamt uttalande.

Kontakt

Mikael Johansson (M)

Mikael Johansson (M)

Regionstyrelsens ordförande

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 79 96

Martin Myrskog

Regiondirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 70 02, 0709-84 45 60

Relaterade nyheter

Operation av inre blödning fördröjdes

25 maj 2022

En patient med en allvarlig inre blödning fick vänta länge på akutmottagningen vilket gjorde att den livräddande operationen dröjde. Region Kronoberg anmäler nu det inträffade enligt Lex Maria.

Region Kronoberg i topp vad gäller följsamhet till hygienrutiner

24 maj 2022

Senaste nationella mätningen av basala hygienrutiner och klädregler inom vård och omsorg visar att Region Kronobergs medarbetare fortsätter ha god följsamhet.

Försenad diagnos av cancer i tjocktarmen

23 maj 2022

Region Kronoberg Lex Maria-anmäler en händelse där det dröjde tre månader från första besök till att tjocktarmscancer upptäcktes hos en patient.

Felaktig bedömning av trauma anmäls enligt Lex Maria

18 maj 2022

En patient kom in till akuten på ett av länets sjukhus efter en fallskada. Det aktiverades inget traumalarm, vilket skulle ha medfört tydligare rutiner gällande bland annat provtagning. En vecka efte...