Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

28 maj 2020

Region Kronoberg är först med att jämföra antikroppstester

En studie av antikroppstester mot SARS-CoV-2, det nya coronaviruset, har genomförts i ett samarbete mellan klinisk mikrobiologi i Region Kronoberg och Region Blekinge samt klinisk kemi i Region Kronoberg. Studien visar att endast två av högkapacitetstesterna har en tillräcklig tillförlitlighet för att kunna användas i kliniskt bruk för enskilda patienter.

Studien har utvärderat tillförlitligheten på tre nya högkapacitetstester från stora internationella leverantörer samt ett lågkapacitetstest från en mindre leverantör. 

Vi har inte sett att någon annan forskargrupp ännu publicerat en liknande jämförelse, varken i Sverige eller i andra länder, säger Annika Petersson, verksamhetschef på klinisk kemi och transfusionsmedicin i Region Kronoberg.

Testernas tillförlitlighet utvärderades genom jämförelse och analys av serum från personer som haft covid-19 och serum tagna innan pandemin bröt ut. För att ett test ska vara tillförlitligt måste det kunna hitta antikroppar i ett prov men inte ge utslag när det inte finns några antikroppar i provet.

Genom ett produktivt samarbete mellan kollegor i Blekinge och Kronoberg har vi på mycket kort tid kunnat genomföra studien. Sedan i går kan andra forskare och kliniker, världen över, ta del av resultaten som finns att läsa på MedRxiv. Vår förhoppning är att vår studie ska kunna vara ett stöd för beslut kring vilka tester man väljer i sjukvård och forskning, säger Annika Petersson.

Kontakt

Annika Petersson

Verksamhetschef klinisk kemi och transfusionmedicin

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470587978, 0767-25 96 09

Relaterade nyheter

Grimslövs folkhögskola startar vård- och omsorgsutbildningar i höst

7 juli 2020

Sjukvården och omsorgen har stora behov av nya medarbetare. Samtidigt är många av de traditionella utbildningarna till undersköterska, skötare och vårdbiträde fulla. Nu startar Grimslövs folkhögskola...

Region Kronoberg erbjuder allmänheten test för pågående covid-19-infektion

6 juli 2020

Från och med onsdag 8 juli erbjuder Region Kronoberg allmän provtagning för covid-19, enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Provtagningen gäller endast personer med symtom som skulle kunna vara cov...

Fortsatt lugnare covid-läge i länet

2 juli 2020

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom behovet av provtagning i prioritetsgrupperna 1, 2 och 3. I vecka 28 startar Region Kronoberg provtagning av priorite...

Smittskyddsläkaren om provtagning av priogrupp 3 och 4

2 juli 2020

I en film berättar smittskyddsläkare Christian Romin Blomkvist om provtagning av priogrupp 3 och 4.