Fler nyheter

7 april 2022

Region Kronoberg är med och arrangerar internationell vård- och omsorgskonferens

Den 20 - 22 juni 2022 äger den internationella vård- och omsorgskonferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare rum i Göteborg.

Konferensen har funnits sedan 1996 och brukar locka omkring 3000 besökare från ett 70-tal länder. Konferensen är en mötesplats för forskare, experter, verksamhetsutvecklare, chefer och medarbetare, patienter och närstående, med det gemensamma målet att utveckla och förbättra vård och omsorg.

Inom vården står vi alla med liknande utmaningar, inte bara i Sverige utan även i andra länder. Att så många deltagare från olika professioner kan mötas ger oss alla en stor möjlighet till kunskapsutbyte för att vården ska bli ännu bättre, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

Creating tomorrow today

Temat för konferensen i Göteborg är ”Creating tomorrow today: how does quality improvement shape the 'new normal'?”, vilket kommer att genomsyra de olika temaspåren. Förutom de återkommande temaspåren har i år ytterligare ett spår lagts till, på svenskt initiativ – Integrated care/Nära vård.

This matters to me! En upplevelsedag med Region Kronoberg på plats i Göteborg

Under den första konferensdagen, den 20 juni, läggs ett stort fokus vid de vård- och omsorgsfrågor som är aktuella i Sverige.

Den här dagen kommer Region Kronoberg att visa upp goda exempel från vårdens utvecklingsarbeten i olika verksamheter. Konferensdeltagarna kommer att kunna ta del av seminarier, posterutställningar, presentationer och dialoger med medarbetare och patienter.

Jag är stolt över att vi får möjligheten att visa upp många goda exempel på kvalitetsarbeten från vår egen region på konferensens första dag. Internationellt kända experters budskap om behov av strategisk systemförändring varvas med goda exempel på vardagsnära förbättringsarbeten som man direkt kan ta med hem och omsätta i den egna verksamheten. På konferensen kommer också patienters röster och bidrag till förbättringar vara mycket tongivande – så viktigt och spännande, säger Ingeborg Franzén, utvecklingsdirektör.

Vilka står bakom konferensen?

Konferensen arrangeras av den oberoende ideella organisationen IHI, Institute for Healthcare Improvement, och den världsomspännande kunskapsorganisationen BMJ, bland annat utgivare av British Medical Journal.

Svenska arrangörer är Region Kronoberg, Västra Götalandsregionen, Region Jönköpings län samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Läs mer om konferensen och ta del av hela programmet här, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Ingeborg Franzén

Utvecklingsdirektör

Bodil Edvardsson

Utbildningsledare

Relaterade nyheter

Skörhetskattning ger många vinster

29 september 2022

Nu har Region Kronoberg startat upp arbetet med att skörhetsskatta patienter över 65 år som hamnar på sjukhus eller har vård i hemmet. Skattningen bygger på att se patienten utifrån ett helhetsperspek...

Nu kan alla över 18 år boka tid för påfyllnadsdos

26 september 2022

Region Kronoberg välkomnar nu alla invånare över 18 år att boka tid för en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19. Samtliga påfyllnadsdoser i regionen ges med vaccin anpassat för nya varianter av viruset.

Vårdplan gav Emma en trygg och tydlig vård

23 september 2022

Inom psykiatrin i Region Kronoberg arbetar man sedan många år tillbaka med vårdplaner. Ett arbetssätt som är väldigt uppskattat av patienterna.

Virtuellt besök hjälper barn inför sjukhusbesök

22 september 2022

Nu finns möjligheten för patienter som ska besöka barn- och ungdomskliniken i Växjö att förbereda sig genom att göra ett virtuellt besök. Filmen spelades in med en särskild 360-kamera som gör att besö...

Europeiska Socialfondens regionala handlingsplan 2022-2027 godkänd – nu går det att söka om projektmedel!

19 september 2022

En stor del av det regionala utvecklingskapitalet i de fyra länen i Småland och Öarna består av Europeiska Socialfonden, ESF+. Det handlar om totalt sett 402 miljoner kronor fram till 2027.

Save the date: Konferensen Byar som bygger! den 15 november

16 september 2022

Skriv in det i kalendern redan nu: Den 15 november är du välkommen till konferensen BY2030: Byar som bygger! som vi genomför tillsammans med Chalmers och Föreningen för byggemenskaper. Konferensens te...

Säker läkemedelshantering viktig del av patientsäkerhetsarbetet

16 september 2022

Läkemedel och läkemedelsbehandling kan bota, lindra och förebygga sjukdomar samtidigt kan osäker läkemedelshantering och läkemedelsfel leda till att patienter drabbas av allvarliga vårdskador. De läke...

Länets båda sjukhus rankas i topp av AT-läkare

16 september 2022

Nu har resultatet i årets AT-rankning presenterats. Det blev en förstaplats för Ljungby lasarett inom kirurgikategorin, en delad andraplats för Centrallasarettet i Växjö inom medicinkategorin och dela...

Kronobergare erbjuds provtagning för att upptäcka tarmcancer

16 september 2022

I mitten av september får de första kronobergarna erbjudande om provtagning för att upptäcka cancer i tjock- och ändtarmen. I år är det kronobergare födda år 1960 och 1962 som får ta del av erbjudande...

Vård utifrån dina behov – vad nära vård handlar om

13 september 2022

Nära vård innebär helt enkelt att göra vården mer skräddarsydd för dig.