Fler nyheter

26 januari 2022

Region Kronoberg breddar och fördjupar patientsäkerhetsarbetet

Patientsäkerhet är alltid en viktig fråga i hälso- och sjukvården och genomsyrar vårdarbetet på flera olika sätt i vardagen. I januari antogs även en ny handlingsplan för perioden 2022 till 2024 som prioriterar insatser för att långsiktigt och systematiskt skapa en säker vård och undvika vårdskador.

Med stöd av handlingsplanen breddar och fördjupar regionen patientsäkerhetsarbetet ytterligare.

Vår plan utgår från den nationella handlingsplan för patientsäkerhet som finns och är anpassad till våra lokala förhållanden i Region Kronoberg. Aktiviteterna är proaktiva och gäller för hela hälso- och sjukvården, berättar Pär Lindgren, regional chefläkare.

Fokus 2022

Utöver de patientsäkerhetsaktiviteter som redan pågår i vården är viktiga fokusområden för regionen att kraftsamla kring under 2022 bland annat att:

  • utveckla det systematiska patientsäkerhetsarbetet utifrån ett tydligare helhetsperspektiv som involverar alla typer av vårdskador utifrån patientsäkerhetslagen
  • genomföra patientsäkerhetsronder i alla verksamheter som ett sätt att lyfta fram och följa upp verksamhetens lokala patientsäkerhetsarbete
  • införa en gemensam modell för patientsäkerhetsarbete i alla verksamheter där det är relevant, den så kallade Gröna korset-modellen*
  • ökar patientens medverkan i patientsäkerhetsarbetet
  • säkerställa obligatoriska utbildningsinsatser för all nyanställd personal inom det första anställningsåret och uppföljande utbildningar för befintlig personal

* Gröna korset är en enkel visuell metod för medarbetare i sjukvården att dagligen identifiera risker och vårdskador i realtid. Samtidigt skapas ett underlag för riktat förbättringsarbete som ökar patientsäkerheten samt stärker patientsäkerhetskulturen.

Handlingsplanen för ökad patientsäkerhet, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Operation av inre blödning fördröjdes

25 maj 2022

En patient med en allvarlig inre blödning fick vänta länge på akutmottagningen vilket gjorde att den livräddande operationen dröjde. Region Kronoberg anmäler nu det inträffade enligt Lex Maria.

Region Kronoberg i topp vad gäller följsamhet till hygienrutiner

24 maj 2022

Senaste nationella mätningen av basala hygienrutiner och klädregler inom vård och omsorg visar att Region Kronobergs medarbetare fortsätter ha god följsamhet.

Försenad diagnos av cancer i tjocktarmen

23 maj 2022

Region Kronoberg Lex Maria-anmäler en händelse där det dröjde tre månader från första besök till att tjocktarmscancer upptäcktes hos en patient.

Felaktig bedömning av trauma anmäls enligt Lex Maria

18 maj 2022

En patient kom in till akuten på ett av länets sjukhus efter en fallskada. Det aktiverades inget traumalarm, vilket skulle ha medfört tydligare rutiner gällande bland annat provtagning. En vecka efte...