Fler nyheter

6 juli 2020

Region Kronoberg erbjuder allmänheten test för pågående covid-19-infektion

Från och med onsdag 8 juli erbjuder Region Kronoberg allmän provtagning för covid-19, enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Provtagningen gäller endast personer med symtom som skulle kunna vara covid-19, och görs för att bekräfta om personen har en pågående covid-infektion eller inte. Hanteringen sköts via länets alla vårdcentraler, och proverna tas som egenprovtagning eller på plats på vårdcentralen efter tidsbokning.

Från och med onsdag 8 juli kan personer med symtom kontakta sin vårdcentral för provtagning av covid-19. Kriteriet för att få ta provet är att man har pågående symtom. Provet bör dessutom tas dag två till sju efter symtomdebut, och helst allra senast dag tio. Annars finns risk att provsvaret inte blir tillförlitligt.

Alla vårdcentraler i Kronobergs län erbjuder provtagning. Testet är kostnadsfritt för patienten, i enlighet med Smittskyddslagen.

Kontaktar sin vårdcentral

Patienten beställer provtagning genom att kontakta sin vårdcentral under ordinarie öppettider, och välja knappval för Corona-provtagning. Hen blir sedan kontaktad av sin vårdcentral.

Patienten får instruktioner vid kontakten med vårdcentralen – man kan alltså inte komma på drop-in. Om det blir aktuellt med självtest får patienten ett provtagningskitt samt instruktioner om hur provet ska lämnas in. På en del vårdcentraler, utifrån lokala förutsättningar, kommer vårdpersonalen att göra provtagningen på plats, berättar Catrin Mård, biträdande verksamhetsområdeschef för primärvård och rehab i Region Kronoberg.

Möjligheten att testa sig kommer att öka successivt, och blir det en stor anstormning kan det bli lite väntetider i början. Det är viktigt att vi får tid på oss att bygga upp detta.

Självtest på saliv och i näsan

De prov som tas på vårdcentralerna görs i näsan och svalget. Självtestet görs på saliv och genom ett prov från näsan.

Egenprovtagningsmetoden är utformad av oss på mikrobiologen i Region Kronoberg, och våra tester visar hög tillförlitlighet för metoden. Proverna kommer att skickas till Statens veterinärmedicinska anstalt för analys, berättar Oskar Ekelund, verksamhetschef på mikrobiologen.

Provsvaren får patienten inom en till tre dagar, via en webbsida med en speciell kod som lämnas ut vid kontakten med vårdcentralen. Om provet visar att patienten har covid-19 kommer hen dessutom att bli uppringd av sjukvårdspersonal för mer information och instruktioner.

I väntan på provsvar betraktas patienten som smittsam, och ska därför stanna hemma och undvika kontakt med andra människor. Man ska också försöka hålla avstånd även till personer i samma hushåll. Det är dessutom extra viktigt med handhygien, säger smittskyddsläkare Christian Blomkvist.

Observera att den provtagning som nu erbjuds rör pågående covid-19-infektioner. Antikroppstest, som visar om en person tidigare haft infektionen, är i nuläget inte tillgängligt för privatpersoner i Kronoberg. Region Kronoberg planerar för att kunna erbjuda antikroppstester för allmänheten i augusti.

 

Kontakt

Catrin Mård

Verksamhetschef, primärvårdsrehab

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 65 88, 0709-67 30 76

Oskar Ekelund

Verksamhetschef

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470587460, 046767259607

Christian Romin Blomkvist

Smittskyddsläkare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 87 82

Relaterade nyheter

Lägesrapport från Region Kronoberg 6 augusti

6 augusti 2020

Nu har provtagning av antikroppar hos allmänheten kommit igång. Intresset är stort och de första dagarna har flera hundra prover tagits.

Nu erbjuds antikroppstester i regionen

3 augusti 2020

Från och med onsdagen den 5 augusti erbjuder Region Kronoberg allmän provtagning för antikroppar mot covid-19. Testet görs för att bekräfta om en person tidigare har haft en covid-19-infektion. Prover...

Lägesrapport från Region Kronoberg 30 juli

30 juli 2020

Endast ett fåtal covid-19-patienter är inlagda på sjukhus, och inga vårdas på IVA. Samtidigt påbörjas nu förberedelserna inför hösten då gymnasieskolor och högskolor börjar bedriva undervisning på pla...

Fortsatt viktigt att följa rekommendationer under sommarresorna

16 juli 2020

Den nedåtgående trenden fortsätter i hela Sverige, och även i Kronobergs län. Men när fler människor reser under semesterperioden finns det risk för regionala och lokala utbrott av covid-19.