Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

12 juni 2020

Region Kronoberg flyttar ut verksamhet ur hus 1A i Ljungby

Region Kronoberg flyttar ut verksamhet ur hus 1A på Lasarettet Ljungby efter att ha fått information om att husets konstruktion inte har tillräckliga säkerhetsmarginaler. Bedömningen är att det inte är någon omedelbar risk att vistas i huset, men för att inte hamna i ett mer akut läge väljer regionen att börja planera för att flytta ut verksamhet med en gång.

I samband med att en stor fläktanläggning skulle installeras på taket på hus 1A upptäcktes att husets konstruktion inte har tillräckliga säkerhetsmarginaler för att tåla fler förändringar. Informationen om husets skick gör att regionen inte heller anser att det är lämpligt att fortsätta bedriva verksamhet i huset.

Flyttar ut lugnt och metodiskt

Bedömningen från regionens fastighetsavdelning och en oberoende part är att det inte är någon omedelbar risk att vistas i huset. Men för att inte hamna i ett läge där lokalerna behöver utrymmas mer akut, påbörjas planeringen med en gång för att flytta verksamheter från byggnaden till andra lokaler.

Säkerheten för våra patienter och medarbetare är vår högsta prioritet och utgångspunkt i de bedömningar vi gör. Att flytta verksamheter är ett komplext projekt som kräver mycket logistik. Planeringen pågår, men i dagsläget har vi inte detaljerna klara för vilka verksamheter som ska flytta vart och när, säger regiondirektör Martin Myrskog.

Däremot står det klart att vissa verksamheter tillfälligt kommer behöva flyttas till andra lokaler på sjukhuset i Ljungby, en del till tillfälliga lokaler på området eller på stan, och en del tillfälligt till sjukhuset i Växjö.

Vår ambition är att störa verksamheten så lite som möjligt och allt kommer ske i nära dialog med berörda verksamheter, säger Martin Myrskog.

Fortsatt satsning i Ljungby

Regionens tydliga ambition är fortfarande att satsa på sjukhuset i Ljungby. Däremot föreslås att alla byggprojekt tillfälligt pausas, förutom färdigställandet av vårdavdelning 3. Förslaget innebär därmed även att bygget av det nya huset M1 tillfälligt pausas. 

-          Jag vill vara väldigt tydlig med att vår ambition fortfarande är att utveckla sjukhuset i Ljungby. Men just nu behöver vi samla alla resurser för att hantera den situation som uppstått. Vi behöver också få en samlad bild av hur de nya förutsättningarna påverkar helheten och värdera olika möjligheter för hur vi kan utveckla sjukhuset på bästa sätt, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

Dessa verksamheter finns i hus 1A

 • Palliativa rådgivningsteamet
 • Sjukhusadministration
 • Ögonmottagning
 • Kirurgadministration
 • Hjärtmottagning/Pacemakermottagning
 • Medicinadministration
 • Medicinsk fysik och teknik
 • Tvättförråd, förråd
 • Ambulansens verksamhet (ej ambulanshall)
 • Jourrumsmoduler som är dockade till hus 1A

Kontakt

Mikael Johansson (M)

Mikael Johansson (M)

Regionstyrelsens ordförande

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0767-20 79 96

Martin Myrskog

Regiondirektör

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470587002, 046709844560

Relaterade nyheter

Nu erbjuds antikroppstester i regionen

3 augusti 2020

Från och med onsdagen den 5 augusti erbjuder Region Kronoberg allmän provtagning för antikroppar mot covid-19. Testet görs för att bekräfta om en person tidigare har haft en covid-19-infektion. Prover...

Lägesrapport från Region Kronoberg 30 juli

30 juli 2020

Endast ett fåtal covid-19-patienter är inlagda på sjukhus, och inga vårdas på IVA. Samtidigt påbörjas nu förberedelserna inför hösten då gymnasieskolor och högskolor börjar bedriva undervisning på pla...

Fortsatt viktigt att följa rekommendationer under sommarresorna

16 juli 2020

Den nedåtgående trenden fortsätter i hela Sverige, och även i Kronobergs län. Men när fler människor reser under semesterperioden finns det risk för regionala och lokala utbrott av covid-19.

Grimslövs folkhögskola startar natur- och vildmarksutbildning

10 juli 2020

I spåren av coronapandemin är intresset för natur- och friluftsliv stort i Sverige. Nu startar Grimslövs folkhögskola en ny utbildning för den som vill upptäcka svensk natur och vildmark och kunna för...