Fler nyheter

25 februari 2022

Region Kronoberg följer händelseutvecklingen i östra Europa

Utifrån läget i östra Europa samverkar Region Kronoberg med externa aktörer och gör en analys av hur situationen kan påverka regionens verksamhet. Risk- och säkerhetsbedömningar görs löpande.

Region Kronoberg har sedan en vecka tillbaka aktiverat funktionerna lägesbild och analys inom regionens säkerhetsenhet. Funktionerna samordnar och följer händelseutvecklingen utifrån regionens perspektiv internt men samverkar även med externa aktörer. Krisledningsnämnden har under den senaste månaden också fått information från bland annat säkerhetschefen om det arbete som sker inom regionen till följd av händelseutvecklingen.   

Enkelt kan vi säga, att vi förutom att följa det som sker i omvärlden och att tolka hur det som sker kan påverka regionens verksamheter, även sedan i förra veckan initierat ett arbete med att se över och identifiera strategiska varor och lagerhållning, säger Martin Myrskog, regiondirektör. Region Kronoberg arbetar dessutom löpande med risk- och säkerhetsbedömningar inom områden som strategisk och fysisk säkerhet samt digital säkerhet.

Region Kronobergs krisberedskap syftar till att minska sårbarheten och förbättra förmågan att hantera olika allvarliga händelser. Det övergripande målet för Region Kronobergs krisberedskap är att minimera konsekvenserna av somatiska och psykiska följdverkningar för drabbade vid allvarlig händelse.

Det nås bland annat genom:

  • systematiska analyser och att fortlöpande identifiera risker och sårbarheter och utifrån dessa vidta åtgärder
  • att upprätthålla och säkerställa funktions- och driftsäkerheten genom kontinuitetsplanering
  • att snabbt kunna larma, aktivera och samordna Region Kronobergs olika verksamheter
  • att hantera informationen snabbt och effektivt
  • att kunna aktivera krisledningen dygnet runt

Kontakt

Agneta Karlsson

Säkerhetschef

Relaterade nyheter

Region Kronoberg stöttar ukrainsk kulturarbetare

2 maj 2022

Med anledning av Ukrainas akuta läge och hotade situation för konstnärlig frihet erbjuder Region Kronoberg en ukrainsk konstnär möjlighet att komma till länet i ett residens. Det innebär att konstnäre...

EU-miljoner till Kronoberg

12 april 2022

Den 7 april beslutade Strukturfondspartnerskapet att fördela medel till totalt 13 olika projekt, projektförlängningar och förstudier på nästan 13 miljoner kronor. Två projekt och två förstudier om sko...

Region Kronoberg är med och arrangerar internationell vård- och omsorgskonferens

7 april 2022

Den 20 - 22 juni 2022 äger den internationella vård- och omsorgskonferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare rum i Göteborg.

Mobila team erbjuder flyktingar från Ukraina hälsoundersökning

4 april 2022

Ukrainska flyktingar i Kronobergs län erbjuds en kostnadsfri hälsoundersökning samt vaccination mot covid-19 via mobila team. Teamen kommer att besöka olika platser i länet där flyktingar befinner sig...

Region Kronoberg kan bistå Ukraina med ambulans

2 mars 2022

Region Kronoberg har fått en förfrågan från Socialstyrelsen om möjligheten att bistå med ambulanser till Ukraina. En inventering, som gjorts i enlighet med regionens plan för utrangering av ambulanser...