Visa alla nyheter

29 november 2022

Region Kronoberg fördubblar produktionen av el

I dag producerar Region Kronoberg el till motsvarande 70 villor per år med hjälp av solceller på sina fastigheter. Under året installeras solceller på fler ställen runt om i länet. När allt är färdigt beräknas den installerade effekten ha ökat från 431 kW till 985 kW.

Den ökade produktionen är ett sätt att minska verksamhetens utsläpp och klimatpåverkan.

Ett av delmålen i vårt hållbarhetsprogram är dels att förbrukningen av värme och el ska minska i våra fastigheter men också att andelen egenproducerad energi av den totala energiförbrukningen ska öka. I och med detta mål sätter vi upp nya solceller varje år, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

Än så länge har fastighetsavdelningen installerat solceller på Ljungby lasarett, på specialistpsykiatrin (hus B80) och habiliteringen (B90) på Sigfridsområdet, på tandvården Linné på Teleborg och på vårdcentralen i Lessebo. Total installerad effekt är 431 kW.

I år installerar vi även solceller på Tingsryds vårdcentral och på tillbyggnaden av hjälpmedelscentralen (hus E56) på Sigfridsområdet. Till den nya bussdepån på norrängen i Växjö kommer också mycket solceller installeras under nästa år för att ladda bussarna med då Växjös stadstrafik blir eldriven, säger Patrik Hjelm, fastighetschef.

Dagens solceller har en effekt på 431 kW (kilo Watt) och producerar ca 350 000 kWh varje år. I en villa är elanvändningen (utan uppvärmning) ca 5000 kWh/år. Så den producerade elen räcker till årsförbrukningen av 70 villor varje år. När allt det nya är installerat tillkommer preliminärt 556 kW. Det motsvarar årsproduktionen för ytterligare 90 villor, mer än en fördubbling av nuvarande produktion.

Hållbarhetsprogrammet beskriver Region Kronobergs hållbarhetsarbete och visar hur man arbetar för att nå FN:s globala mål för hållbarhet.

Till Hållbarhetsprogram 2019-2023, pdf, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Så förbättras flödet på akuten

31 januari 2023

Akuten på Centrallasarettet Växjö har varit hårt belastad under en tid. En rad åtgärder genomförs för att få till ett bättre patientflöde till, inom och från akuten.

Regiondagar och aktuellt om regional utveckling

18 januari 2023

Den 18-19 januari genomför Region Kronoberg de årliga regiondagarna i Kosta – en samlingsplats för länets offentliga utvecklingsaktörer. Det här är första tillfället då regionens och kommunernas nya p...

Roboten Robek frigör tid

4 januari 2023

I Region Kronoberg jobbar roboten Robek med automatiserade uppgifter som annars skulle utförts rutinmässigt av en människa. Sedan slutet av 2019 har Robek sparat in 3,5 tjänster. Roboten arbetar framf...

Lustgas oskadliggörs för att skydda klimatet

27 december 2022

Lustgas är en väldigt skadlig växthusgas som ofta används som smärtlindrande medicin på framförallt förlossningar. Gasen är effektiv då den snabbt kan plockas upp av kroppen men dessvärre är den skadl...