Fler nyheter

9 juni 2021

Region Kronoberg har ordförandeklubban när det ska samverkas kring större investeringar

Södra sjukvårdsregionens ledningsgrupp tillsätter nu en arbetsgrupp som ska vara ett forum över regiongränserna för frågor som rör större investeringar gällande utrustning och byggnation.

Ordförande i arbetsgruppen är Jessika Andersen, planeringschef i Region Kronoberg.

Inom hälso- och sjukvård genomförs kontinuerligt stora investeringar för att utveckla och anpassa vården efter nya behov, arbetssätt och rön.

- Vi har naturligtvis yttersta ansvaret för våra investeringsbeslut inom regionerna själva men i vissa fall kan erfarenhetsutbyte och samverkan oss emellan skapa ett värde i form av bredare och mer träffsäkra underlag inför beslut, berättar Jessika.

I arbetsgruppen ska representanter från samtliga regioner i Södra sjukvårdsregionen ingå och deltagare ska vara tillsatta senast 30 juni. Arbetsgruppen planerar att ha sitt första möte i höst.

- Arbetsgruppens uppdrag är bland annat att dela erfarenheter samt vara remissinstans för frågor som rör större investeringar. Investeringarna är en möjliggörare för omställningen till nära vård som vi alla vill genomföra, fortsätter Jessika.

Jessika är ordförande från juni 2021 och ett år framåt.