Fler nyheter

2 mars 2022

Region Kronoberg kan bistå Ukraina med ambulans

Region Kronoberg har fått en förfrågan från Socialstyrelsen om möjligheten att bistå med ambulanser till Ukraina. En inventering, som gjorts i enlighet med regionens plan för utrangering av ambulanser, visar att Region Kronoberg kan bistå med en ambulans.

Region Kronoberg har med anledning av kriget i Ukraina startat en lägesanalysgrupp, som bland annat inventerat vilka möjligheter vi har att bistå Ukraina med olika former av material. Detta görs i samarbete med Socialstyrelsen, som genomför en nationell inventering och samordnar stödet från Sveriges regioner.

Region Kronoberg kommer att bidra med olika typer av material, till exempel läkemedel. Vi har dessutom fått frågan från Socialstyrelsen om möjligheten att bidra med ambulanser. Ambulanssjukvården har i sin genomgång kommit fram till att Region Kronoberg kan bistå med en ambulans.  

Det känns väldigt bra att vi snabbt kan hjälpa Ukrainas folk med sjukvårdsmaterial, de utkämpar en strid för demokratin i Europa och behöver vårt stöd, säger regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M).

Inom Region Kronoberg är det brukligt att ambulanser rullar minst 30 000 mil eller mer innan de säljs. De ambulanser som inte bedöms vara i ett tillräckligt gott skick för att rulla aktivt som akutambulanser avvecklas. I ett första skede blir de så kallade reservambulanser, innan de slutligen utrangeras från regionens ambulansflotta.

 

Kontakt

Mikael Johansson (M)

Mikael Johansson (M)

Regionstyrelsens ordförande

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 79 96

Relaterade nyheter

Operation av inre blödning fördröjdes

25 maj 2022

En patient med en allvarlig inre blödning fick vänta länge på akutmottagningen vilket gjorde att den livräddande operationen dröjde. Region Kronoberg anmäler nu det inträffade enligt Lex Maria.

Region Kronoberg i topp vad gäller följsamhet till hygienrutiner

24 maj 2022

Senaste nationella mätningen av basala hygienrutiner och klädregler inom vård och omsorg visar att Region Kronobergs medarbetare fortsätter ha god följsamhet.

Försenad diagnos av cancer i tjocktarmen

23 maj 2022

Region Kronoberg Lex Maria-anmäler en händelse där det dröjde tre månader från första besök till att tjocktarmscancer upptäcktes hos en patient.

Felaktig bedömning av trauma anmäls enligt Lex Maria

18 maj 2022

En patient kom in till akuten på ett av länets sjukhus efter en fallskada. Det aktiverades inget traumalarm, vilket skulle ha medfört tydligare rutiner gällande bland annat provtagning. En vecka efte...