Fler nyheter
Två män som skriver under avtal. Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande, och Magnus Persson, vice vd Skanska Sverige.

13 april 2021

Region Kronoberg och Skanska har skrivit under samarbetsavtal

I dag skrev Skanska och Region Kronoberg under samarbetsavtalet om förberedande planeringsarbeten för det nya akutsjukhuset i Växjö. Undertecknade gjorde Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande, Magnus Persson, vice vd Skanska Sverige, Jens Karlsson, ekonomi- och planeringsdirektör Region Kronoberg och Håkan Isfalk, Regionchef Skanska Sverige.

Avtalet gäller en samarbetsform där parterna drar nytta av varandras erfarenhet och kompetens. På så sätt skapas det bästa teamet för att lösa uppgifterna i en öppen och transparent process.

Det är glädjande att vi nu tar ytterligare ett steg i arbetet med att planera ett nytt akutsjukhus i Växjö. Tillsammans med Skanska kan vi skapa ett sjukhus som är väl rustat att möta framtidens krav på lokaler, utrustning och arbetsprocesser, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

Förberedelserna väntas pågå ett år och därefter sluts separata avtal för genomförandet av själva byggentreprenaden.

Skanskas medarbetare flyttar in

Framöver kommer en projektorganisation att byggas upp. Skanskas medarbetare flyttar redan under april in på projektkontoret i Växjö och därmed delas samma vardag.

Jag ser fram emot samarbetet med Region Kronoberg. Tillsammans kan vi ta tillvara på de erfarenheter och kompetenser som finns i den nya projektorganisationen, säger Ola Lövgren, projektchef Skanska Sverige AB.

Det är viktigt i det pågående arbetet med att ta fram systemhandlingar där bland annat övergripande programhandlingar, blocklayouter, byggnadsvolymer och tekniska systemval utreds.

Arbetet med att ta fram underlag och riktpris kommer att pågå under 2021.

Det slutgiltiga investeringsbeslutet tas av regionfullmäktige i början av 2022.

Relaterade nyheter

Digitalt informationsmöte: Nytt Akutsjukhus i Växjö

8 april 2021

Vi vill hälsa dig välkommen till en digital informationsträff om nuläget och planerna framåt för det nya akutsjukhuset som planeras i Växjö.

Viktigt underlag klart för utveckling av vården och planering av nytt sjukhus

17 mars 2021

Region Kronoberg har samarbetat med konsultföretaget Sirona för att få en fördjupad bild av det framtida vårdbehovet och möjligheterna att utveckla vårdstruktur och arbetssätt. Nu har regionen tagit e...

Entreprenör klar för nytt akutsjukhus i Växjö

2 mars 2021

Region Kronoberg har utsett entreprenör för att bygga det nya akutsjukhuset, förutsatt att beslut tas i fullmäktige. Enligt tilldelningsbeslut den 2 mars 2021 är det Skanska Sverige AB som har tilldel...

Nu lanserar vi projektwebben för det nya sjukhuset

1 december 2020

Webbplatsen www.nyasjukhuset.se ska göra det lättare för Region Kronobergs invånare och medarbetare att följa och bidra i utvecklingen av det planerade nya akutsjukhuset i Växjö.