Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

28 maj 2020

Region Kronoberg ökar mest på miljölista

Varje år granskar Miljöfordon Sverige kommuners och regioners fordonsflottor ur ett miljöperspektiv. I år visar rapporten att Region Kronoberg har gjort den största förbättringen jämfört med förra året av landets regioner.

Det är roligt att vårt beslut att satsa på en fossilfri fordonsflotta blir verklighet och att vår fordonsflotta förbättrats så mycket under året, säger regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M).

2019 antog Region Kronoberg ett nytt hållbarhetsprogram med tydliga mål för resor i tjänsten. Två av målen är att minska utsläppen av koldioxid från resor och transporter till 2023 och använda 100% förnybara bränslen.

För att lyckas med detta har vi satsat på gas och elbilar som tjänstefordon och HVO där el eller gas inte fungerar säger, Agneta Carlsson, miljösamordnare, Region Kronoberg.

Biogas en viktig del i omställningen

Region Kronoberg ser biogas som en viktig del i omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Infrastrukturen i Kronoberg byggs ut succesivt och snart går det att tanka biogas i sex av länets kommuner.

Det är jätteroligt att vi verkligen kan gå över till 100% förnybart drivmedel inom några år, Vi har även installerat många nya laddplatser till de elbilar vi får in under året, säger Markus Kullenbert, avdelningschef på transport och logistik, Region Kronoberg.

Nu går Länstrafiken Kronobergs stadsbussar i Växjö på biogas och från 2023 kommer stadsbussarna gå på el och regionbussarna till stor del drivas med biogas.

Att regionen som stor aktör så tydligt satsar på biogas hjälper länets kommuner, företagare och privatpersoner att också kunna ställa om till ett förnybart drivmedel som produceras regionalt av matavfall och gödsel. Det är verkligen cirkulärt på riktigt, säger regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M).

Om granskningen

Varje år granskar föreningen Miljöfordon Sverige kommuners och regioners fordonsflottor sin Miljöfordonsdiagnos. Årets vinnare uppmärksammas under Miljöfordonsdagen.

Miljöfordon Sveriges fordonsgranskning

Kontakt

Mikael Johansson (M)

Mikael Johansson (M)

Regionstyrelsens ordförande

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 79 96

Agneta Carlsson

Miljösamordnare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470588000, 046709844476

Markus Kullenbert

Avdelningschef Transport

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470582020, 046767207730

Relaterade nyheter

Fortsatt lugnare covid-läge i länet

2 juli 2020

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom behovet av provtagning i prioritetsgrupperna 1, 2 och 3. I vecka 28 startar Region Kronoberg provtagning av priorite...

Region Kronoberg vaccinerade näst flest ålderspensionärer i landet

1 juli 2020

Under vaccinationskampanjen 2019-2020 vaccinerade sig 62 procent av länets ålderspensionärer mot influensa. Detta är näst högst andel i landet.

Finansiering av regionalt utvecklingsarbete

26 juni 2020

För tredje gången har Sveriges kommuner och regioner (SKR) kartlagt finansieringen av det regionala utvecklingskapitalet.

Lugnare covid-läge i länet - men fortsatt viktigt att hålla i och hålla ut!

25 juni 2020

Kurvorna för antal konstaterade fall och antal avlidna i covid-19 i länet har börjat plana ut. Region Kronoberg har lägst antal inneliggande covid-patienter på sjukhusen sedan i april. Nuläget diskute...