Fler nyheter

19 januari 2022

Region Kronoberg pausar PCR-provtagningen

På grund av kraftigt ökad provtagning är den nationella analyskapaciteten otillräcklig. Region Kronoberg har inte möjlighet att skicka fler prover för analys och pausar därför PCR-provtagningen för covid-19 för allmänheten. Det kommer inte att finnas några tider för provtagning i vårdcentralernas kalendrar.

Vi arbetar just nu med att se över hur vi ska prioritera utifrån vår tilldelade kvot. Vi har dessutom dialog med Folkhälsomyndigheten. Vi behöver säkerställa att de prover som vi kan ta går till de grupper som behöver det mest. Vår utgångspunkt är att vi senast fredag kunna kommunicera vad som gäller för kommande veckor, säger Martin Myrskog, regiondirektör.

Provtagning som redan är inbokad kommer inte att ställas in.

Den pausade provtagningen gäller endast för allmänheten, inte för slutenvårdspatienter, boende på SÄBO, personer med hemtjänst/hemsjukvård eller vård- och omsorgspersonal.

Proverna blir gamla

Under måndagen och tisdagen har 9 000 prover beställts för allmänheten. Region Kronobergs kvot för analys under hela veckan är 7 800 prover.

Vi kan inte skicka fler prover den här veckan, vi har redan fyllt vår tilldelade nationella kvot, säger Martin Myrskog.

Det går inte att spara prover och vänta med att skicka dem på analys eftersom de blir för gamla. Efter två-tre dagar minskar tillförlitligheten och det finns risk att vi lämnar ut ett felaktigt provsvar.

Stanna hemma vid symtom

Personer som har symtom men inte kan testa sig rekommenderas att stanna hemma i minst sju dygn. De två sista dygnen ska vara feberfria och man skall känna sig betydligt bättre innan man återgår till skola, fritidsaktiviteter eller arbete.

Vid förkylningssymtom ska man agera som att man har covid-19. Var tredje person som testar sig för covid-19 är just nu positiv, säger Christian Blomkvist, smittskyddsläkare.

Anhöriga räknas inte som hushållskontakter om man inte testats positivt med PCR-test. 

Relaterade nyheter

Operation av inre blödning fördröjdes

25 maj 2022

En patient med en allvarlig inre blödning fick vänta länge på akutmottagningen vilket gjorde att den livräddande operationen dröjde. Region Kronoberg anmäler nu det inträffade enligt Lex Maria.

Region Kronoberg i topp vad gäller följsamhet till hygienrutiner

24 maj 2022

Senaste nationella mätningen av basala hygienrutiner och klädregler inom vård och omsorg visar att Region Kronobergs medarbetare fortsätter ha god följsamhet.

Försenad diagnos av cancer i tjocktarmen

23 maj 2022

Region Kronoberg Lex Maria-anmäler en händelse där det dröjde tre månader från första besök till att tjocktarmscancer upptäcktes hos en patient.

Felaktig bedömning av trauma anmäls enligt Lex Maria

18 maj 2022

En patient kom in till akuten på ett av länets sjukhus efter en fallskada. Det aktiverades inget traumalarm, vilket skulle ha medfört tydligare rutiner gällande bland annat provtagning. En vecka efte...