Fler nyheter

6 november 2020

Region Kronoberg satsar mer på kultur

Region Kronoberg höjer sin budget till kulturområdet med en miljon. Pengarna ska bland annat gå till beredskap inför coronapandemins effekter, muntligt berättande och idrottsrörelsen.

Alla politiska partier utom Sverigedemokraterna ville öka medlen till kulturområdet.

Gemensamt för växande regioner är ett kreativt och öppet klimat. En starkt utbredd kulturverksamhet är därför väsentlig. Coronapandemin har drabbat kulturlivet, studieförbunden och idrottsrörelsen i Kronoberg hårt. Tillsammans med kulturinstitutioner, kulturutövare, studieförbund och idrottsrörelse vill vi efter pandemin 2021 nystarta kulturliv, studieverksamhet och idrott, säger Pernilla Sjöberg (M), kulturnämndens ordförande.

Regionala satsningar

Budgeten är en beredskapsbudget och ska bland annat användas för att möta kultursektorns behov under coronapandemin.

Det kan handla om krisstöd till olika områden eller nya uppdrag. Medlen ger ett handlingsutrymme för kulturnämnden utifrån hur krisen utvecklar sig och hur de statliga krisstöden faller ut i just vårt län, säger Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör.

Kronobergs satsning på en internationell arena för muntligt berättande fortsätter med ytterligare 200 000 kr i ökade regionala anslag. I förhandlingsframställan till statliga Kulturrådet ber Region Kronoberg dessutom om en miljon i medfinansiering till detta.

2018 blev Sagobygden upptagen på Unescos register som ett gott exempel på hur det immateriella kulturarvet kan tryggas. En ökad offentlig finansiering är en förutsättning för att utmärkelsen ska kunna förvaltas på ett bra sätt. Region Kronoberg och de tre Sagobygdskommunerna Ljungby, Alvesta och Älmhult har därför de senaste tre åren succesivt utökat driftsanslaget, säger Pernilla Sjöberg (M).

Pengarna går också till Region Kronobergs egen konsthandläggning (200 000 kr) som innebär utveckling av interna rutiner för uppföljning, kontroll, underhåll och utlåning. Utöver det tillkommer en ny satsning på 100 000 kr i utökade driftsanslag till idrottsrörelsen.  Dessutom fortsätter Region Kronobergs satsningar från tidigare år: kultur på okonventionella platser (500 000 kr) och regional pott för ökad tillämpning av medverkans- och utställningsavtal (300 000 kr).

Kontakt

Pernilla Sjöberg (M)

Pernilla Sjöberg (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0702-70 73 22

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470583027, 046767207848

Relaterade nyheter

Lägesrapport: Färre smittade förra veckan

27 november 2020

Förra veckan konstaterades drygt 550 fall av covid-19 i länet, en minskning jämfört med cirka 750 veckan innan.

Nybyggnation ger fler vårdplatser inom rättspsykiatrin

25 november 2020

Under onsdagen beslutade regionfullmäktige att hus M58 på Sigfridsområdet ska rivas och ersättas av en helt ny byggnad. Den nya byggnaden ger flera förbättringar för Rättspsykiatriska regionkliniken:...

Kronobergare prisas för sina kulturinsatser

25 november 2020

Region Kronoberg delar årligen ut kulturutmärkelser för att uppmärksamma framstående kulturarbetare i länet. Årets utmärkelser går till konsthantverk- och designhistorikern Christina Zetterlund, fotog...

Regionen satsar på hållbar turism

25 november 2020

Balanserad turism som ger mer än den tar och kvalitet framför för kvantitet – det vill Region Kronoberg satsa på i besöksnäringen. Näringen behöver fortsätta sin påbörjade omställning för att bidra ti...