Fler nyheter

9 juni 2022

Region Kronoberg satsar på yrkesutbildningsvecka

Genomförandet av YrkesSM-2022 mellan 10–12 maj i Växjö var en insats för att öka intresset för yrkesutbildningar. Nu satsar Region Kronoberg på att genomföra en årligt återkommande yrkesutbildningsvecka tillsammans med WorldSkills Sweden.

Analyser visar tydligt att det är avgörande att Kronobergs tillgång till gymnasiekompetens ökar.

För att Kronobergs län ska fortsätta vara en attraktiv, växande och entreprenöriell region är det avgörande att möta kompetensförsörjningsutmaningen. Region Kronoberg prioriterar därför insatser för att svara upp mot omvärldens ständiga krav och möta framtida behov, säger Thomas Ragnarsson (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Andelen med gymnasial yrkeskompetens minskar i Kronobergs län trots stor efterfrågan. Inom flera sektorer såsom industrin, it, vård- och omsorg, bygg och utbildning finns idag brist på rätt kompetens.

I dag är det framförallt brist på personer som läst ett tekniskt yrkesprogram på gymnasiet. Bristen på yrkeskompetens blir dessutom större de kommande femton åren till följd av stora pensionsavgångar, säger Cristina Haraldsson, verksamhetschef för kompetens och lärande.

Yrkesveckan ska öka intresset

Yrkesutbildningsveckan är en årlig återkommande satsning i vecka 42 för att:

  • Öka intresset för och göra att fler väljer en yrkesutbildning.
  • Delge information, vägledning för att öka valkompetensen.
  • Inspirera fler att engagera sig, såsom regionala branschorganisationer, yrkesskolor, grundskolor, företag, myndigheter… 
  • Driva särskilda satsningar i samverkan mellan arbetsliv och skolan.

Läs mer om Yrkesutbildningsveckan - Worldskills

Kontakt

Cristina Haraldsson

Verksamhetschef kompetens och lärande

Relaterade nyheter

Stjärnkockar, MAT-runda, restaurang Rädda Råvaran – programmet till årets MAT är här

22 juni 2022

Nu är programmet klart för MAT2022 – dagarna som sätter Kronoberg och Småland på kartan när det gäller matproduktion och mathantverk. Växjö kommun, Länsstyrelsen och Region Kronoberg står bakom det 9...

Kulturella framsteg trots pandemin

22 juni 2022

Region Kronoberg har satsat på att utveckla det sydsvenska kultursamarbetet, säkerställa kultur i hela länet, utveckla en internationell arena för muntligt berättande och stärka det fria ordet och bil...

Region Kronobergs kulturstipendiater för 2022 är nu utsedda

21 juni 2022

Region Kronoberg delar varje år ut kulturstipendier. I år går det till tolv personer som är verksamma i regionens kulturliv. Stipendierna är ett sätt för Region Kronoberg att skapa bättre förutsättnin...

Försenad diagnos av stroke

20 juni 2022

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patients symtom inte bedömts som misstänkt stroke på ett av länets sjukhus.

Fortsatt arbete för att minska smittspridningen i primärvården

16 juni 2022

Många patienter söker sig till primärvården med olika typer av infektionssjukdomar. Med lärdomar från de arbetssätt som pandemin fört med sig kommer primvården även fortsättningsvis separera infektera...

Sök projektstöd med inriktning folkhälsa

15 juni 2022

Nu finns möjligheten att söka projektstöd för föreningar eller organisationer med projektidéer som ska främja folkhälsan i Kronobergs län.

Uppstartskonferens för Industriforum i Kronoberg

14 juni 2022

Den 15 juni lanseras Industriforum Kronoberg – ett samarbete som ska ta sig an behovsutmaningar som industrin står inför. Representanter från länets industriföretag, Teknikföretagen, fackförbunden IF...

Akuten samordnar verksamheten under sommaren

13 juni 2022

Inför sommaren har akutmottagningen i Växjö stor brist på sjuksköterskor. Åtgärder så som att flytta personal mellan avdelningar har inte varit tillräckliga. Bemanningssituationen kommer lösas genom s...

Gynekologiska cellprovsmottagningen flyttar till Centrallasarettet Växjö

8 juni 2022

Gynekologiska cellprovsmottagningen i Växjö flyttar till lokaler på lasarettet i Växjö. Mottagningen öppnar upp på lasarettet den 13 juni. Tiden och adressen på kallelsen gäller.

Kronoberg kan nå målet för förnybara närproducerade drivmedel till 2050

8 juni 2022

Kronobergs län har goda chanser att uppnå delmålet om minst 0,6 TWh lokalproducerade förnybara drivmedel år 2050, enligt en ny rapport. Den teoretiska biomassapotentialen i länet, där skogsråvara och...