Fler nyheter

9 juni 2022

Region Kronoberg satsar på yrkesutbildningsvecka

Genomförandet av YrkesSM-2022 mellan 10–12 maj i Växjö var en insats för att öka intresset för yrkesutbildningar. Nu satsar Region Kronoberg på att genomföra en årligt återkommande yrkesutbildningsvecka tillsammans med WorldSkills Sweden.

Analyser visar tydligt att det är avgörande att Kronobergs tillgång till gymnasiekompetens ökar.

För att Kronobergs län ska fortsätta vara en attraktiv, växande och entreprenöriell region är det avgörande att möta kompetensförsörjningsutmaningen. Region Kronoberg prioriterar därför insatser för att svara upp mot omvärldens ständiga krav och möta framtida behov, säger Thomas Ragnarsson (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Andelen med gymnasial yrkeskompetens minskar i Kronobergs län trots stor efterfrågan. Inom flera sektorer såsom industrin, it, vård- och omsorg, bygg och utbildning finns idag brist på rätt kompetens.

I dag är det framförallt brist på personer som läst ett tekniskt yrkesprogram på gymnasiet. Bristen på yrkeskompetens blir dessutom större de kommande femton åren till följd av stora pensionsavgångar, säger Cristina Haraldsson, verksamhetschef för kompetens och lärande.

Yrkesveckan ska öka intresset

Yrkesutbildningsveckan är en årlig återkommande satsning i vecka 42 för att:

  • Öka intresset för och göra att fler väljer en yrkesutbildning.
  • Delge information, vägledning för att öka valkompetensen.
  • Inspirera fler att engagera sig, såsom regionala branschorganisationer, yrkesskolor, grundskolor, företag, myndigheter… 
  • Driva särskilda satsningar i samverkan mellan arbetsliv och skolan.

Läs mer om Yrkesutbildningsveckan - Worldskills

Kontakt

Cristina Haraldsson

Verksamhetschef kompetens och lärande

Relaterade nyheter

Regionerna och Linnéuniversitetet i fortsatt samverkan för att möta framtidens utmaningar

22 november 2022

Under måndagseftermiddagen signerades ett nytt samverkansavtal mellan Linnéuniversitetet, Region Kalmar och Region Kronoberg. Avtalet fokuserar på att främja utveckling och skapa öppenhet för att stär...

Delfin från Alvesta ställs ut på Tekniska museet

14 november 2022

Under hösten har 2400 elever i länet testat på ett helt nytt ämne - plastslöjd. Skolklasserna har fått arbeta med allt från insamling till att lära sig om materialet och att sedan skapa något nytt. Nu...

Högstadieelever får ”hemligt” uppdrag och lär sig bygga nätverk

10 november 2022

Stoppa hackern! Uppmaningen kommer från Mot nya höjders IT-pedagoger som ska besöka högstadieskolor i länet. Med sig har de datorer och teknik som eleverna får använda för att bygga ett nätverk och lö...

Digitala veckan ska öka intresset för tech-branschen

4 november 2022

Hur ska tech-branschen kunna rekrytera personer med rätt kompetenser i framtiden? Kan AI göra skolan tryggare? Vad kan företag göra åt digitala hot? Det och mycket mer kommer diskuteras under Digitala...

Ny avhandling följer symptom hos barn med cerebral pares

1 november 2022

Varje år får ca 200 barn i Sverige diagnosen cerebral pares (CP). Ett vanligt bekymmer för barn som växer upp med sjukdomen är försämrad rörlighet i lederna– så kallade kontrakturer. Nu har en ny avha...

EU har godkänt ny programperiod för södra Östersjöprogrammet

24 oktober 2022

Interreg South Baltic Programme (Södra Östersjöprogrammet) ska stödja samverkan och utveckling över landsgränser mellan regionerna i södra Östersjöområdet. Programmet har nu godkänts och tilldelats en...

Kick-off för Interreg South Baltic Programme 2021–2027

24 oktober 2022

Välkommen till vår Svenska kick-off för Interreg South Baltic Programme 2021–2027!

Satsning på energirådgivning i länet: ”Efterfrågan är stor”

21 oktober 2022

Efterfrågan på energirådgivning är stor med anledning av de höga elpriserna. Region Kronoberg har beslutat att avsätta medel för att möta det behov som finns från företagare och fastighetsägare.

Statistik för jämställd välfärd

20 oktober 2022

Region Kronoberg har könsuppdelad statistik inom många områden – men den används inte. Därför är det svårt att veta om vi erbjuder jämställda välfärdstjänster. Det är en av utmaningarna som regionen n...

Vilka yrken behövs i framtiden?

14 oktober 2022

Måndag den 17 oktober går startskottet för Yrkesutbildningsveckan. Satsningen görs eftersom många av länets arbetsgivare saknar personal med gymnasial yrkeskompetens. Förhoppningen är att veckans inne...