Fler nyheter
Foto: Anna Nordström Foto: Anna Nordström

6 april 2020

Region Kronoberg stöttar kulturen i coronatider och för framtiden

Kultursektorn har drabbats hårt till följd av coronapandemin. För att stötta kulturorganisationer och främja de kulturella och kreativa näringarnas fortlevnad i länet har Region Kronoberg beslutat om åtta kulturpolitiska åtgärder.

Konst och kultur är nu viktigare än någonsin: för att hantera de stora och existentiella frågorna om att vara människa, sätta det som händer i ett historiskt sammanhang eller helt enkelt ge oss en stunds förströelse. Vi står stadigt för kulturen i regionen och vill göra det vi kan för ett fortsatt starkt kulturliv i hela Kronoberg, även när coronakrisen är över, säger Ida Eriksson (M), ordförande i kulturnämnden.

Coronapandemin drabbar konst-, kultur- och idrottsområdet hårt. Vilka ekonomiska och sociala effekter pandemin kommer att ha på den konstnärliga och kulturella infrastrukturen går inte att säga idag. Som regional utvecklingsaktör behöver Region Kronoberg agera snabbt för att minska pandemins akuta negativa effekter på konst- och kulturlivet i Kronobergs län.

Samtidigt behöver insatserna vara välgrundade, riktade mot faktiska behov och samspela med både nationella insatser och andra politikområden för att få god effekt. Insatserna i det regionala kulturpolitiska åtgärdspaketet svarar väl mot detta, säger Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör i Region Kronoberg.

De åtta beslutade kulturpolitiska åtgärderna innebär att Region Kronoberg:

 • förstärker arbetet med omvärldsbevakning, information och kommunikation,
 • i rollen som huvudman, bevakar den ekonomiska utvecklingen och prognosen inom Region Kronobergs tre bolag på kulturområdet,
 • stöttar omställning av både ordinarie verksamhet och utvecklingsinsatser i de organisationer som har regionala driftsanslag från kulturnämnden,
 • bedriver nationellt påverkansarbete för att kunskapen om nuläget och förutsättningarna på regional nivå ska tas tillvara och utgöra kunskapsunderlag inför fördelning av det nationella stödpaketet till kultur- och idrottsområdet,
 • genomför kartläggning och analys av pandemins effekter inom konst- och kulturområdet i Kronobergs län,
 • initierar och stöttar insatser som bidrar till att utveckla möjligheterna för regionala kulturorganisationer att producera och distribuera ett digitalt utbud med hög kvalitet,
 • genomför företagsfrämjande insatser för de kulturella och kreativa näringarna i samverkan med det näringspolitiska området och de övergripande företagsfrämjande insatser som planeras för att stödja näringslivet i Kronobergs län,
 • tar en samordnande roll, koordinerar arbete och bidrar till hållbar planering när inställd verksamhet i länet kan återupptas.

Läs om de kulturpolitiska åtgärderna i sin helhet

Kunskapen om nuläget förändras snabbt och det finns därför behov av flexibilitet i arbetet. Revidering och komplettering av de kulturpolitiska åtgärderna sker löpande vid behov och kommuniceras via kulturbloggen.

Revideringen av kulturplanen förlängs

Region Kronoberg har under hösten 2019 och våren 2020 arbetat med att revidera den regional kulturplanen inför perioden 2021-2024. Coronapandemin påverkar arbetet och därför har kulturnämndens ordförande tagit beslut om att revideringsprocessen förlängs med ett år.

Kontakt

Ida Eriksson (M)

Ida Eriksson (M)

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0738-25 26 13

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470583027, 046767207848

Emelie Johansson

Regional utvecklingssamordnare kultur

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470583058

Relaterade nyheter

Lägesrapport från Region Kronoberg 13 augusti

13 augusti 2020

Förra veckan mer än fördubblades antalet konstaterade fall av covid-19 i Kronobergs län. Framför allt ökar fallen i gruppen 20-25-åringar. Totalt har nu 1 289 kronobergare konstaterats smittade av cov...

Nästan var tionde har antikroppar

12 augusti 2020

Den 11 augusti kl.12 hade knappt 1900 individer i Kronoberg fått svar på sina antikroppstester. Av dem har 9 procent (9,2) antikroppar mot covid-19.

Mer än fördubbling av antalet coronasmittade

10 augusti 2020

Vecka 31 konstaterades 30 personer smittade av coronaviruset i Kronobergs län. Vecka 32 mer än fördubblades antalet – under förra veckan konstaterades runt 70 personer smittade.

Satsning på tillväxt inom trähus- och planglasindustrin

10 augusti 2020

Regionala utvecklingsnämnden har beslutat att stödja tredje fasen av Vinnovaprojektet Smart Housing Småland med 6 miljoner mellan åren 2020 – 2023.