Fler nyheter

30 november 2020

Region Kronoberg testar digital vårdapp

Nu testar Region Kronoberg en ny digital kontaktväg, appen Min vård Kronoberg. I appen kan invånare bland annat söka vård, beskriva sina symtom via text och bild eller ha ett videomöte med vårdpersonal och tandläkare.

Pilotprojektet med appen är ett viktigt steg i att digitalisera hälso- och sjukvården i Region Kronoberg.

En ökad digitalisering av vården är nödvändig för att vi bättre ska kunna möta invånarnas behov framöver. Därför känns det extra roligt att vi nu är igång och testar en ny digital kontaktväg för våra invånare. Det ska bli spännande att följa pilotprojektet och dess utveckling, säger Roland Gustbée (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

I pilotprojektet ingår Folktandvården, vårdcentralerna Dalbo, Lammhult och Centrum samt psykiatrin. Vårdcentralen Lammhult och Folktandvården är först ut och kan nu ta emot patienter via appen.

Vårdcentralen Lammhult

I den digitala mottagningen som nås via appen kan invånare bland annat söka vård genom att beskriva sina symtom via text och bild, skriva meddelande eller ha videosamtal med vårdpersonal. Det går också att vara ombud.

Vi har redan kommunicerat med våra första patienter via appen, och de första spontana reaktionerna vi fått har varit positiva. Vi tror och hoppas att den nya digitala kontaktvägen kommer att underlätta för invånarna, säger Linda Pantzar, verksamhetschef för vårdcentralerna Dalbo, Lammhult och Centrum.

Folktandvården

I appen går det att boka ett videobesök hos en tandläkare. Patienter kan söka vård för flera olika saker som till exempel tandvärk, blåsor och sår i munnen eller problem med visdomständer. Det kan också gälla frågor om barns tänder eller rådgivning.

Ett digitalt tandläkarbesök fungerar väldigt bra. Det är ett enkelt och bra alternativt i en rad situationer som till exempel när patienten har svårt att besöka tandläkaren eller vid rådgivning. Vi ser detta som en möjlighet att bli ännu mer tillgänglig för våra patienter, säger Annika Kahlmeter, tandvårdschef på Folktandvården.

Pilotprojektet är ett exempel på regionens digitala utvecklingsresa

Syftet med pilotprojektet är att skapa en enkel kontaktväg för patienten med hjälp av digitala verktyg. Vi vill också samla in erfarenheter och behov så vi får en plattform som är användarvänlig och som är ett stöd i såväl fysisk som digitala vårdformer, säger Per Nordbeck, projektledare på Region Kronoberg.

Fakta

  • Min vård Kronoberg är ett test av en ny digital kontaktväg och appen är ett komplement till befintliga kontaktvägar.
  • I pilotprojektet ingår Folktandvården, psykiatrin och vårdcentralerna Dalbo, Lammhult och Centrum.
  • Appen, Min vård Kronoberg, finns att ladda ner via App Store och Google Play.

Kontakt

Roland Gustbée (M)

Roland Gustbée (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0733-68 74 14

Per Nordbeck

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470587027, 046709844307

Emma Forsberg

Kommunikatör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 96 10, 0767-25 97 39

Relaterade nyheter

Ny avhandling undersöker behandlingsmetod efter tandreglering

4 mars 2021

Den 12 februari disputerade Sasan Naraghi, övertandläkare vid Folktandvården i Växjö och nybliven doktor i odontologi vid Malmö högskola, med en avhandling som handlar om effekten av efterbehandling h...

Lägesrapport: En nedåtgående trend men fortsatt viktigt att följa rekommendationerna

26 februari 2021

Antalet smittade har börjat minska och läget på sjukhusen är stabilt med färre antal personer som vårdas på sjukhus.  Vaccinationen av fas 2 har startat successivt denna vecka med framförallt brukare...

Det är viktigt att barn få en bra start

26 februari 2021

Camilla Göransson Korunovski är nybliven specialist inom pedodonti. Det som lockade inom pedodonti är möjligheten att ge barn en bra start och variationen inom yrket.

Utökad distansundervisning veckan efter sportlovet

25 februari 2021

Med anledning av att sportlovet kan innebära nya kontakter med risk för ökad smittspridning, rekommenderar smittskyddsläkaren i Kronoberg att gymnasieskolor i Kronoberg i så stor utsträckning som möjl...