Fler nyheter

7 april 2021

Region Kronoberg utreder möjligheten att inrätta akutvårdsavdelning på Ljungby lasarett

Som en del av arbetet med omställningen till Nära vård, ser regionen över behovet av antal vårdplatser på sjukhusen från 2021 till 2030. I samband med det har flera utvecklingsförslag för Ljungby lasarett tagits fram, bland annat om att inrätta en akutvårdsavdelning. Förslaget ska nu utredas och om det går igenom beräknas förändringarna träda ikraft under senhösten.

Utredningen av antalet vårdplatser kommer att göras för både centrallasarettet i Växjö och Ljungby lasarett. Sjukhusledningen har börjat med att lägga fokus på Ljungby lasarett, då det pågår aktiviteter där som påverkar kommande inriktningsbeslut, bland annat det pågående renoveringsarbetet. I förslaget som finns framtaget presenteras flera förslag på utveckling av Ljungby lasarett:

  • Inrättandet av en akutvårdsavdelning med möjlighet att vårda medicin-, kirurg- och ortopedpatienter.
  • Sammanläggning av ortopedavdelning 5 och kirurgavdelning 6 till en gemensam vårdavdelning.
  • Sammanläggning av medicinavdelning 2 och medicinavdelning 3 till en gemensam vårdavdelning.

Syftet med förslaget är bland annat att stärka Ljungby lasaretts roll som akutsjukhus och att få ett effektivare och mer patientsäkert arbetssätt.

Ljungby lasarett har under flera år haft utmaningar med personalbrist och varit beroende av hyrpersonal, berättar sjukhuschef Maria Wiltz. Det har gjort att patienter ibland har fått vårdas på avdelning med annan medicinsk kompetens på grund av vårdplatsbrist. Nu föreslår vi förändringar för att skapa bättre förutsättningar.

En akutvårdsavdelning skulle, enligt förslaget, göra att vården kan ske på ett mer patientsäkert sätt då den avdelningen kan agera som ”dragspel” istället för att patienterna utlokaliseras till andra avdelningar. Med de föreslagna förändringarna kan nuvarande operationskapacitet bibehållas och de disponibla vårdplatserna vara oförändrade.

Förslaget ska nu utredas internt innan beslut tas av hälso- och sjukvårdsnämnden. En arbetsgrupp ska gå igenom förslaget, ge feedback och konkretisera om och hur det skulle kunna genomföras. Om förslaget går igenom kan förändringarna träda ikraft under senhösten.

Relaterade nyheter

Lägesrapport: sjukhusvården går upp i förstärkningsläge

9 april 2021

Smittspridningen ökar i hela landet och även i Kronoberg. Trycket på sjukhusvården ökar och ytterligare två avdelningar har återigen gjorts om till covid-avdelningar. I veckan öppnade tidsbokningen fö...

Vaccinationsstart för personer födda 1956 eller tidigare

7 april 2021

Samtliga kronobergare över 65 år är nu välkomna att boka tid för vaccinering mot covid-19. Vaccinering sker på vårdcentralerna och bokning sker via webben eller telefon.

Lägesrapport: smittspridningen ökar i länet

1 april 2021

Under några veckor har många regioner haft en högre smittspridning och högre belastning på sjukhusvården än i Kronoberg. Men denna vecka ökar smittspridningen ytterligare, vilket gör att kurvan i läne...

Hur är det att träffa en patient i ett videomöte via appen Min vård Kronoberg?

31 mars 2021

Sofi Eriksson är psykosocial resurs och tar emot patienter via appen Min vård Kronoberg. Hur är det att träffa en patient i ett videomöte? Och hur går mötet till?