Fler nyheter

1 juli 2020

Region Kronoberg vaccinerade näst flest ålderspensionärer i landet

Under vaccinationskampanjen 2019-2020 vaccinerade sig 62 procent av länets ålderspensionärer mot influensa. Detta är näst högst andel i landet.

Folkhälsomyndigheten sammanställer årligen statistik över hur årets influensakampanj fallit ut. Region Kronoberg ligger kvar på samma höga nivå som föregående år, 62 procent av länets ålderspensionärer (65 år och äldre) valde att vaccinera sig. Region Kronoberg vaccinerade därmed näst flest i landet, strax efter Region Jönköpings län.

Vi har ett väldigt gott samarbete med vårdcentraler, specialistmottagningar och kommuner i Kronoberg. Det tror jag ligger bakom att vi lyckas uppnå en hög vaccinationstäckning, säger Christian Romin Blomkvist, smittskyddsläkare i Kronobergs län.

På grund av förseningar i vaccinproduktionen startade vaccinationskampanjen två veckor senare än vanligt. Trots det vaccinerade sig alltså lika många som året innan i Kronoberg. 

Årets influensasäsong blev relativt lindrig och att så många vaccinerade sig kan ha bidragit till det. Sedan kan vi också se att de åtgärder som sattes in kopplat till covid-19 följdes av en snabb nedgång i spridningen av influensa. 

Antalet ökade för landet som helhet

Nationell ökade vaccinationstäckningen bland personer 65 år och äldre från 52 till 53 procent. Totalt vaccinerade sig drygt 1 miljon personer i Sverige i åldersgruppen 65 år och äldre. Täckningsgraden i landet är högst bland personer som är 85 år och äldre (knappt 59 procent). 

Det är WHO som, inför varje säsong, beslutar om vilka virusstammar som ska ingå i årets vaccin. Vaccinet håller under en säsong och ålderspensionärer och de medicinska riskgrupperna rekommenderas att vaccinera sig mot säsongsinfluensa varje år. Till hösten startar vaccinationerna i början på november. 

Kontakt

Christian Romin Blomkvist

Smittskyddsläkare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 87 82

Relaterade nyheter

Nu erbjuds antikroppstester i regionen

3 augusti 2020

Från och med onsdagen den 5 augusti erbjuder Region Kronoberg allmän provtagning för antikroppar mot covid-19. Testet görs för att bekräfta om en person tidigare har haft en covid-19-infektion. Prover...

Lägesrapport från Region Kronoberg 30 juli

30 juli 2020

Endast ett fåtal covid-19-patienter är inlagda på sjukhus, och inga vårdas på IVA. Samtidigt påbörjas nu förberedelserna inför hösten då gymnasieskolor och högskolor börjar bedriva undervisning på pla...

Fortsatt viktigt att följa rekommendationer under sommarresorna

16 juli 2020

Den nedåtgående trenden fortsätter i hela Sverige, och även i Kronobergs län. Men när fler människor reser under semesterperioden finns det risk för regionala och lokala utbrott av covid-19.

Grimslövs folkhögskola startar natur- och vildmarksutbildning

10 juli 2020

I spåren av coronapandemin är intresset för natur- och friluftsliv stort i Sverige. Nu startar Grimslövs folkhögskola en ny utbildning för den som vill upptäcka svensk natur och vildmark och kunna för...