Fler nyheter

1 juli 2020

Region Kronoberg vaccinerade näst flest ålderspensionärer i landet

Under vaccinationskampanjen 2019-2020 vaccinerade sig 62 procent av länets ålderspensionärer mot influensa. Detta är näst högst andel i landet.

Folkhälsomyndigheten sammanställer årligen statistik över hur årets influensakampanj fallit ut. Region Kronoberg ligger kvar på samma höga nivå som föregående år, 62 procent av länets ålderspensionärer (65 år och äldre) valde att vaccinera sig. Region Kronoberg vaccinerade därmed näst flest i landet, strax efter Region Jönköpings län.

Vi har ett väldigt gott samarbete med vårdcentraler, specialistmottagningar och kommuner i Kronoberg. Det tror jag ligger bakom att vi lyckas uppnå en hög vaccinationstäckning, säger Christian Romin Blomkvist, smittskyddsläkare i Kronobergs län.

På grund av förseningar i vaccinproduktionen startade vaccinationskampanjen två veckor senare än vanligt. Trots det vaccinerade sig alltså lika många som året innan i Kronoberg. 

Årets influensasäsong blev relativt lindrig och att så många vaccinerade sig kan ha bidragit till det. Sedan kan vi också se att de åtgärder som sattes in kopplat till covid-19 följdes av en snabb nedgång i spridningen av influensa. 

Antalet ökade för landet som helhet

Nationell ökade vaccinationstäckningen bland personer 65 år och äldre från 52 till 53 procent. Totalt vaccinerade sig drygt 1 miljon personer i Sverige i åldersgruppen 65 år och äldre. Täckningsgraden i landet är högst bland personer som är 85 år och äldre (knappt 59 procent). 

Det är WHO som, inför varje säsong, beslutar om vilka virusstammar som ska ingå i årets vaccin. Vaccinet håller under en säsong och ålderspensionärer och de medicinska riskgrupperna rekommenderas att vaccinera sig mot säsongsinfluensa varje år. Till hösten startar vaccinationerna i början på november. 

Kontakt

Christian Romin Blomkvist

Smittskyddsläkare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 87 82

Relaterade nyheter

Lägesrapport från Region Kronoberg 13 augusti

13 augusti 2020

Förra veckan mer än fördubblades antalet konstaterade fall av covid-19 i Kronobergs län. Framför allt ökar fallen i gruppen 20-25-åringar. Totalt har nu 1 289 kronobergare konstaterats smittade av cov...

Nästan var tionde har antikroppar

12 augusti 2020

Den 11 augusti kl.12 hade knappt 1900 individer i Kronoberg fått svar på sina antikroppstester. Av dem har 9 procent (9,2) antikroppar mot covid-19.

Mer än fördubbling av antalet coronasmittade

10 augusti 2020

Vecka 31 konstaterades 30 personer smittade av coronaviruset i Kronobergs län. Vecka 32 mer än fördubblades antalet – under förra veckan konstaterades runt 70 personer smittade.

Satsning på tillväxt inom trähus- och planglasindustrin

10 augusti 2020

Regionala utvecklingsnämnden har beslutat att stödja tredje fasen av Vinnovaprojektet Smart Housing Småland med 6 miljoner mellan åren 2020 – 2023.