Fler nyheter

29 oktober 2020

Region Kronobergs budget för 2021 fastslogs vid regionfullmäktige

Vid regionfullmäktiges sammanträde 28-29 oktober fastslogs alliansens förslag till budget 2021, med flerårsplan 2022-2023.

Efter en livlig debatt, som fortsatte in på fullmäktiges andra dag, beslutade regionfullmäktige att alliansens (M, C, L, KD) förslag till budget ska gälla i Region Kronoberg det kommande året.

Det innebär att mål och uppdrag för Region Kronoberg är fastställt enligt alliansens förslag, liksom drift- och investeringsramar, vårdersättning för primärvården och barntandvårdspeng. Skattesatsen är också fastställd till 12,00 procent för 2021 – det vill säga oförändrad.

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten beskriver också de trender och händelser i omvärlden som kan påverka Region Kronobergs verksamhet, säger Mikael Johansson, regionstyrelsens ordförande.

Alliansens budget tar ansvar för den situation som vi står inför, mitt i en pandemi. Vi lyckas med det överskottsmål som man räknar som god ekonomisk hushållning, det vill säga två procent. Det innebär att vi har medel att ta till om pandemin överraskar igen under 2021.

Några av de satsningar som finns i budgeten är skapandet av palliativa vårdplatser, för vård i livets slutskede, samt en fortsatt satsning på digitalisering för att öka tillgängligheten för invånarna.

Vi gör också en satsning på att ge verksamheterna inom hälso- och sjukvård relevanta budgetar, genom att skjuta till de pengar som behövs för köpt vård och läkemedel, säger Mikael Johansson.

Vid fullmäktiges möte togs bland annat också ett investeringsbeslut om att investera i en ny elbussdepå i Växjö. Regionfullmäktige anslår totalt 213 miljoner kronor till detta: 165 miljoner kronor för byggnadsinvestering och 48 miljoner kronor för markinvesteringar.

Bakgrunden är Region Kronobergs inriktning att samtliga stadsbussar inom Växjö tätort ska drivas med el från och med juni 2023. För detta krävs en ny elbussdepå, som planeras i området Norrängen i Växjö.

 

Kontakt

Mikael Johansson (M)

Mikael Johansson (M)

Regionstyrelsens ordförande

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 79 96

Relaterade nyheter

Nu påbörjas personalvaccinationen – IVA-sjuksköterska först ut

20 januari 2021

Vaccinationen av personal på våra sjukhus är nu igång. Till att börja med ges 200 doser vaccin till personal på prioriterade avdelningar. Dessa är IVA, akuten, ambulansen samt covidenheter.

Prioriteringarna satta för årets löneöversyn

19 januari 2021

4,4 miljoner kronor satsas på medarbetare i vården i årets löneöversyn. Det beslutade regionstyrelsens personalutskott i dag. ”Det känns bra i dessa pandemitider”, säger Sven Sunesson (C), ordförande...

Så hanterades pandemin under våren – utvärdering färdig

19 januari 2021

Revisions- och rådgivningsföretaget KPMG har genomfört en utvärdering av Region Kronobergs hantering av pandemin under våren och sommaren 2020, på uppdrag av den politiska ledningen. Regionen får över...

Lägesrapport: Smittspridningen håller i sig och vaccinationen är i full gång

15 januari 2021

Den senaste veckan passerade Kronoberg över 10 000 bekräftade fall av covid-19, totalt 10 829 fall. Nästa vecka påbörjas vaccinationen av sjukvårdvårdspersonal och den andra dosen kommer börja ges i k...