Fler nyheter

21 juni 2022

Region Kronobergs kulturstipendiater för 2022 är nu utsedda

Region Kronoberg delar varje år ut kulturstipendier. I år går det till tolv personer som är verksamma i regionens kulturliv. Stipendierna är ett sätt för Region Kronoberg att skapa bättre förutsättningar för kulturskapare att verka i länet. Kulturnämnden fattade beslut om stipendierna vid sitt sammanträde den 17 juni.

Pandemins effekter sitter fortsatt i och det är ett pressat läge för många professionella kulturskapare. Det känns viktigt och glädjande att vi även i år utökat antalet arbetsstipendier, från tre till tio, och på så vis gör det möjligt för fler stipendiater att utvecklas vidare inom sitt konstnärskap. Jag är också extra glad att så många kvalificerade ansökningar har kommit in, säger Claudia Crowley Sörensson (M), kulturnämndens ordförande, Region Kronoberg.

Många sökande

119 personer sökte årets kulturstipendier och av dem föreslog en sakkunnig jury tio arbetsstipendiater som får 60 000 kronor vardera och två ungdomsstipendiater som får 20 000 kronor vardera. Stipendierna går till kulturskapare som utmärker sig inom det konstnärliga området. Exempel på områden är litteratur, musik, sång, bild och form, teater, dans, film, fotokonst och digitala medier.

Årets stipendiater – arbetsstipendier

Cristian Quinteros Soto, Växjö kommun, bild- och formkonst
Motivering: ”Ett originellt och starkt konstnärskap. Cristian Quinteros Soto undersöker platser för kollektiv nakenhet i Sverige. Utifrån sin egen position i ” mellanförskapet” försöker han förstå hur ett sådant rum ändrar vår syn på kroppen, våra relationer och vilka metoder som finns för att möjliggöra en normalisering av den icke-normativa kroppen.”

Moa Israelsson, Ljungby kommun, bild- och formkonst
Motivering: ”Med en stark särprägel, hög konstnärlig ambition och teknisk skicklighet skapar Moa Israelsson skulpturer som väcker både skräck och empati. Hon gestaltar en värld där tidsbegreppet är upplöst, allting är i omvandling, men berättelse om ömhet, förlust och längtan är ständigt närvarande.”

Emmelie Salomonsson, Markaryds kommun, bild- och formkonst
Motivering: ”Hennes barnboksillustrationer är outstanding. Emmelie Salomonsson har utvecklat en helt egen stil med sina skickligt utförda teckningar. Hon har humor, fantasi och en fin känsla för detaljer”.

Jonas Åkerlund, Växjö kommun, musik
Motivering: ”Jonas Åkerlund utövar folkmusik på hög nationell nivå och är en av Sveriges främsta och mest innovativa stämspelare. Utöver det är han en uppskattad pedagog, studio- och teatermusiker som rör sig obehindrat över olika genrer och stilar.”

Karolina Bengtsson, Växjö och Alvesta kommuner, musik
Motivering: ”Med en enormt vacker och klar röst är sopranen Karolina Bengtsson en av Sveriges mest lovande stjärnor på operascenen. Hon har lovordats av mästarna inom genren för sitt stora tonomfång och för sitt sätt att förmedla känslor genom sina framföranden.”

Maria Ingemarsson Berg, Växjö kommun, musik
Motivering: ”Pianisten och pedagogen Maria Ingemarsson Berg har en imponerade meritförteckning inom den klassiska musiken, särskilt inom nyskriven musik. Med stor omsorg och lyhördhet tar hon sig an musikaliska utmaningar och samarbetar flitigt med många olika aktörer inom regionen.”

André Larsson, Växjö kommun, film
Motivering: ”André Larsson är en accelerator för kreatörer men är på samma gång en person som har en stark konstnärlig röst. Han är en viktig nyckelperson för att säkra filmkulturens utveckling i vår region.”

Katarina von Bredow, Alvesta kommun, litteratur
Motivering: ”Katarina von Bredow är en av Sveriges populäraste barn- och ungdomsförfattare. Med en unik träffsäkerhet skildrar hon ungas vardag och dilemman. Hon är flerfaldigt prisbelönt. Vi ser fram emot en ny bokserie fylld med komplicerad kärlek, utanförskap och identitet.”

Tomas Bannerhed, Växjö kommun, litteratur
Motivering: ”Ett stort och ödmjukt författarskap. Tomas Bannerhed är en av landets främsta författare. Han återvänder ofta till och är generös mot sin hembygd. Årets mest självklara val.”

Alicia Kerrolf, Växjö kommun, dans
Motivering: ”En professionell dansare med hög konstnärlig kvalité som har nyskapande och spännande koreografiska idéer och gärna samverkar med andra konstnärer i regionen”.

Årets stipendiater – ungdomsstipendier

Olle Nihlgård, Växjö kommun, bildkonst och litteratur
Motivering: ”Orädd, rå och gränsöverskridande är några ord som beskriver Olle Nihlgårds spännande konstnärskap. Han rör sig ledigt och sökande mellan bildkonst och litteratur tills de blir sammanflätande till en helhet.”

Sophie Gustafsson, Uppvidinge kommun, musik
Motivering: ”Sophie Gustafsson utmärker sig genom ett starkt driv på en framtid inom musiken och som musikpedagog. Hon är en mycket duktig sångerska som redan nu syns på konserter runt om i regionen.”

Sophie Gustafsson och Olle Nihlgård

Expertgrupp

Varje år utses experter inom respektive kulturområde som bedömer ansökningarna och som lämnar förslag till kulturnämnden. 2022 års expertgrupp för kulturstipendier bestod av:

Emily Tatlow, Musik i Syd, Musik          
Cecilia Aronsson, Hemslöjden i Kronoberg, Hemslöjd       
Pia Redin, litteratursamordnare Region Blekinge, Litteratur/Berättande       
Anna Eklund, Regionteatern Blekinge Kronoberg, Dans/teater   
Josef Kullengård, Filmregion sydost, Film/Foto      
Petter Eriksson, Kulturparken Småland, Kulturarv
Elisabeth Moritz, konstnär, Bild/form

Intervjuer med stipendiater

Om det finns intresse av att göra intervjuer med stipendiaterna hjälper vi gärna till att förmedla kontakten. Hör av er till: lotta.nydahl-franberg@kronoberg.se

 

Foto
Alicia Kerrolf: fotograf Yaniv Cohen
Jonas Åkerlund: Musik i Syd
Karolina Bengtsson: fotograf Tore Sjöqvist
Katarina von Bredow: fotograf Rickard L Eriksson
Maria Ingemarsson Berg: fotograf Linda Himsel/Regionteatern Blekinge-Kronoberg 
Tomas Bannerhed: fotograf Sofia Runarsdotter

Kontakt

Claudia Crowley Sörensson

Ordförande kulturnämnden

Lotta Nydahl Frånberg

Regional utvecklingssamordnare kultur

Relaterade nyheter

Mötesarena för kommuner och regionala kulturorganisationer

28 juni 2022

Efter en paus under pandemiåret 2021 återupptogs det årliga mötet mellan kulturchefer och kulturorganisationer, men i ett nytt uppdaterat format.

Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige

23 juni 2022

Det finns en kraft, vilja och kunskap i Sydsverige att utveckla kulturområdet och genomföra de nationella kulturpolitiska målen. Inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige drar vi nytta av respektive r...

Stjärnkockar, MAT-runda, restaurang Rädda Råvaran – programmet till årets MAT är här

22 juni 2022

Nu är programmet klart för MAT2022 – dagarna som sätter Kronoberg och Småland på kartan när det gäller matproduktion och mathantverk. Växjö kommun, Länsstyrelsen och Region Kronoberg står bakom det 9...

Mer kultur i skolan med hjälp av Verklighetslabbet

22 juni 2022

Just nu pågår ett utvecklingsarbete kring kultur i skolan i Kronoberg. Med hjälp av Verklighetslabbets utvecklingsprogram i tjänstedesign arbetar representanter från olika delar av det regionala kultu...

Kulturella framsteg trots pandemin

22 juni 2022

Region Kronoberg har satsat på att utveckla det sydsvenska kultursamarbetet, säkerställa kultur i hela länet, utveckla en internationell arena för muntligt berättande och stärka det fria ordet och bil...

Försenad diagnos av stroke

20 juni 2022

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patients symtom inte bedömts som misstänkt stroke på ett av länets sjukhus.

Fortsatt arbete för att minska smittspridningen i primärvården

16 juni 2022

Många patienter söker sig till primärvården med olika typer av infektionssjukdomar. Med lärdomar från de arbetssätt som pandemin fört med sig kommer primvården även fortsättningsvis separera infektera...

Sök projektstöd med inriktning folkhälsa

15 juni 2022

Nu finns möjligheten att söka projektstöd för föreningar eller organisationer med projektidéer som ska främja folkhälsan i Kronobergs län.

Uppstartskonferens för Industriforum i Kronoberg

14 juni 2022

Den 15 juni lanseras Industriforum Kronoberg – ett samarbete som ska ta sig an behovsutmaningar som industrin står inför. Representanter från länets industriföretag, Teknikföretagen, fackförbunden IF...

Akuten samordnar verksamheten under sommaren

13 juni 2022

Inför sommaren har akutmottagningen i Växjö stor brist på sjuksköterskor. Åtgärder så som att flytta personal mellan avdelningar har inte varit tillräckliga. Bemanningssituationen kommer lösas genom s...