Fler nyheter

20 januari 2022

Region Kronobergs vårdcentraler, psykiatri, rehabilitering och habilitering erbjuder videobesök i första hand

För att minska risken för smittspridning i vården erbjuder verksamheterna inom primärvård, rehab och psykiatri videobesök i större omfattning. Regionen uppmanar invånarna att förbereda sig för videobesök genom att skaffa e-legitimation och ladda ner Region Kronobergs vårdappar till sin smartphone, surfplatta eller dator.

Vi behöver vara rädda om våra patienter och vår personal. Videobesöken är en åtgärd för att minska smittspridningen och vi vet att de fungerar väl. Det finns fortfarande möjlighet till fysiska besök om vården bedömer att det är nödvändigt, säger Hanna Svensson, verksamhetsområdeschef för primärvård, psykiatri och rehab i Region Kronoberg.

Förberedelse inför videobesök

För att genomföra ett videobesök behöver man stabil internetuppkoppling, e-legitimation och ladda ner någon av apparna, beroende på vilket vårdbesök som ska göras:

  • Appen Min vård Kronoberg gäller för videobesök på vårdcentralerna Dalbo, Lammhult och Centrum och inom psykiatrin.
  • Appen Min hälsa gäller för videobesök på övriga vårdcentraler och inom habiliteringen och rehabiliteringskliniken.

Invånare kan redan nu förbereda sig inför ett videobesök genom att skaffa e-legitimation och ladda ner apparna. 

Avstå icke nödvändiga besök i vården om du har symtom

Det är fortsatt viktigt att inte komma till vården om man har förkylningssymtom, då ska man boka om sitt besök. Om vården bedömer att ett fysiskt vårdbesök är nödvändigt får patienten komma in i genom en separat ingång, en så kallad infektionsingång.

Bakgrund, videobesök under pandemin

När smittspridningen var hög i början av pandemin utökade vården möjligheterna till videobesök, som en åtgärd för att minska risken för smittspridning. När smittspridningen minskade återgick framför allt vårdcentralerna till att ta emot fler fysiska besök. När smittspridningen nu är mycket hög återupptar vårdcentralerna videobesöken i större skala igen.

Flera andra mottagningar inom Region Kronoberg erbjuder också videobesök som ett alternativ till fysiska besök.

Kontakt

Hanna Svensson

Verksamhetsområdeschef för primärvård, psykiatri och rehab

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0477-79 48 50, 0720-83 18 92

Relaterade nyheter

Operation av inre blödning fördröjdes

25 maj 2022

En patient med en allvarlig inre blödning fick vänta länge på akutmottagningen vilket gjorde att den livräddande operationen dröjde. Region Kronoberg anmäler nu det inträffade enligt Lex Maria.

Region Kronoberg i topp vad gäller följsamhet till hygienrutiner

24 maj 2022

Senaste nationella mätningen av basala hygienrutiner och klädregler inom vård och omsorg visar att Region Kronobergs medarbetare fortsätter ha god följsamhet.

Försenad diagnos av cancer i tjocktarmen

23 maj 2022

Region Kronoberg Lex Maria-anmäler en händelse där det dröjde tre månader från första besök till att tjocktarmscancer upptäcktes hos en patient.

Felaktig bedömning av trauma anmäls enligt Lex Maria

18 maj 2022

En patient kom in till akuten på ett av länets sjukhus efter en fallskada. Det aktiverades inget traumalarm, vilket skulle ha medfört tydligare rutiner gällande bland annat provtagning. En vecka efte...