Fler nyheter
En tågbana på ett bord.

21 april 2021

Regional enighet om kommande infrastruktursatsningar

I fredags presenterade regeringen sin proposition för infrastrukturåtgärder. Detta blev startskottet i att ta fram en ny nationell och regional plan för infrastruktursatsningar de kommande 10 åren.

Region Kronoberg tillsammans med kommunerna Växjö, Alvesta och Lessebo går nu ihop och pekar ut de regionalt viktiga projekten som de vill ha med i dessa planer.

Tillsammans har parterna kommit överens om en regional och kommunal medfinansiering av dubbelspårsutbyggnaden mellan Växjö och Alvesta.

Utöver detta är Region Kronoberg och Växjö kommun överens om finansiering av ny station i Räppe samt utveckling av Norrleden och Södra länken som viktiga infrastruktursatsningar framöver. I de utpekade projekten är kommunerna och regionen beredda att betala viss del mot att regeringen betalar resterande.

- Bra infrastruktur är viktigt för den regionala utvecklingen, för tillväxten och jobben. Jag är glad över att vi har en regional enighet om behovet och vilka ytterligare satsningar som krävs. Vi är dessutom beredda att satsa för en utveckling av infrastrukturen. Vår förhoppning är nu att dessa projekt ska vara med bland de prioriterade åtgärderna i den nationella planen, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Nu kommer avsiktsförklaringar tecknas med Trafikverket som i sin tur lämnar in dessa som underlag till prioriteringen i nationell plan av regeringen. Beslut om nationell plan med åtgärder planeras tas 2022.

- Insatserna handlar om att utveckla en region på språng. Dubbelspårsutbyggnaden är en god investering i en liten sträcka – av stor betydelse. Med respekt för Kronobergarna måste vi satsa på en infrastruktur som skapar ökad tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

Relaterade nyheter

Lägesrapport: Fortsatt hög smittspridning i länet

12 maj 2021

Smittspridningen är fortsatt stor i Kronoberg, även om antalet patienter som vårdas för covid-19 på sjukhus har gått ner något de senaste veckorna. Vaccineringen går framåt och från och med måndag den...

5,8 miljoner till projekt för regional utveckling

10 maj 2021

Regionala utvecklingsnämnden har beslutat att medfinansiera sex projekt som ska utveckla Kronoberg. Projekten handlar om lövträ, sakernas internet, företagsstöd, digital kompetens, turism och energisy...

Patientsäkerhetsarbete med mycket goda resultat

10 maj 2021

Vårdskadorna i Region Kronoberg har minskat. Det visar den granskning som genomförts enligt metoden Markörbaserad Journalgranskning (MJG). Det innebär att journaler granskas från ett slumpvis urval av...

Lägesrapport: ”Träng er inte före i vaccinkön”

7 maj 2021

Det förekommer att personer som inte tillhör de prioriterade grupperna bokar tid för vaccination. Men tillgången till vaccin är begränsad och prioritetsordningen måste respekteras.