Fler nyheter
Far och dotter med en mobil och hörlurar framför en röd stuga. Berättarnätet Kronoberg arbetar med att trygga det muntliga berättandet och använder även nya sätt för att tillgängliggöra Kronobergs sägenplatser för fler. Här lyssnar personerna på berättelsen om Lille Petter Johans stuga utanför Eneryda, en del av Sagobygden. Foto: Mats Samuelsson

17 februari 2021

Regional miljonsatsning till muntligt berättande

Ett flerårigt regionalt utvecklingsarbete kring Kronobergs starka muntliga berättartradition har gett finansiell utdelning. Region Kronobergs kulturnämnd har beslutat att utöka statsbidraget till Berättarnätet Kronoberg med en miljon kronor årligen för att permanent stärka Sagobygdens och det immateriella kulturarvets plats på den nationella och internationella kartan.

Att Kronoberg ska vara en internationell arena för det muntliga berättandet är en tydlig prioritering i vår kulturplan och det är glädjande att vi nu flyttar fram positionerna ytterligare, säger Pernilla Sjöberg (M), ordförande i Region Kronobergs kulturnämnd.

Redan 2018 uppmärksammades Sagobygden internationellt genom att först bli nominerad och sedan upptagen på Unescos register över goda metodiska exempel på arbete med att trygga immateriella kulturarv, i detta fall, den muntliga berättartraditionen.

Det ligger många år och många människors insatser bakom vårt utvecklingsarbete och de framgångar vi nått. Jag är oerhört stolt över det. Förstärkningen betyder att vi nu kan förvalta det prestigefyllda uppdraget och den uppmärksamhet som arbetet för med sig, såväl nationellt som internationellt, säger Meg Nömgård, verksamhetschef för Sagobygden som drivs av den ideella föreningen Berättarnätet Kronoberg.

Det finns alltid en berättelse runt hörnet i Ljungby kommun. Vi är stolta över att den muntliga berättartraditionen hålls levande i Sagobygden med hjälp av Berättarnätet Kronoberg, säger Ulla Hansson (M) ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun.

Det utökade statsbidraget är ett svar på ett framgångsrikt utvecklingsarbete, utökad regional och kommunal finansiering samt samverkan mellan Berättarnätet Kronoberg, Region Kronoberg och Sagobygdskommunerna, Ljungby, Alvesta och Älmhult.

Region Kronoberg ingår sedan 2012 i den nationella kultursamverkansmodellen, som innebär att regioner får fördela statsbidrag till regional kulturverksamhet i enlighet med den regionala kulturplanen och en särskild statlig förordning. Målet är att föra kulturen närmare invånarna och att möjliggöra regionala variationer och prioriteringar. I årets fördelning tilldelas Region Kronoberg totalt strax över 35 miljoner.

Sagobygdens hemsida

Pressmeddelande från Kulturrådet: Närmare 14 miljarder till regional kultur

Kronoberg får extra pengar till kultur

Relaterade nyheter

På onsdag välkomnas medicinska riskgrupper mellan 60-64 år att boka tid för vaccinering

19 april 2021

Region Kronoberg går nu in i det som kallas fas 3 av vaccinationen mot covid-19. I veckan bjuder vi in medicinska riskgrupper mellan 60-64 år. Tider finns tillgängliga att boka från och med onsdag den...

Äganderätten lyfts i regionens svar på skogsutredningen

19 april 2021

Den statliga skogsutredningen har kommit med sitt slutbetänkande. I sitt remissvar lyfter Region Kronoberg vikten av att utgå från de skillnader som finns i landet, både när det gäller skogens sammans...

Tillfällig avstängning av blodflöde i samband med operation ledde till amputation

16 april 2021

En patient med svår diabetes genomgick en operation i ena foten. Rutinmässiga åtgärder under operationen ledde till nedsatt blodcirkulation i benet och i förlängningen till underbensamputation. Nu anm...

Lägesrapport: "Vi måste bryta smittkedjan tidigare"

16 april 2021

Smittspridningen i länet fortsätter att öka och läget på sjukhusen är ansträngt. Samtidigt fortgår vaccineringen av de som är 65 år eller äldre, och under nästa vecka öppnar tidsbokningen för medicins...