Fler nyheter

10 mars 2020

Regional satsning på hållbar konsumtion och produktion

Hållbara transporter i besöksnäringen och mer lokalproducerad mat. Det är två saker som Region Kronoberg ska åstadkomma med stöd av Tillväxtverket fram till år 2022.

Tillväxtverket ger regionen 4,7 miljoner till ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet. Målet är utvecklingskraft och stärkt konkurrenskraft i alla delar av landet där regionerna, enligt Tillväxtverket, behöver ta ledartröjan.

Vi är en av de regioner som får det högre beloppet för att vi redan idag jobbar med hållbarhetssäkring och kan förstärka det som redan görs, säger Thomas Ragnarsson, ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Regionen satsar på fyra områden:

  • Styrning och ledning
  • Hållbar besöksnäring, ex. transporter och konsumtion
  • Hållbarhetsintegrering av ex. företagsstöd, projektmedel
  • Omställningsarbete genom samverkan med civilsamhället

Mathantverk och jämställdhet

Vi har extra fokus på mathantverk i Kronoberg och kopplar ihop vår lokala livsmedelsproduktion med besöksnäringen. Målet är att erbjuda mer lokalproducerad mat på restauranger i länet och stärka de gröna näringarna vilket i sin tur ska ge ekonomisk, social och miljömässig nytta, säger Elsa Anderman, verksamhetsutvecklare på Region Kronoberg.

Det behövs ett hållbart helhetstänk för att öka jämställdheten.

Nationellt ser vi till exempel att kvinnor med utländsk bakgrund bara leder 6 procent av alla företag, medan män med utländsk bakgrund svarar för 13 procent. Strukturerna för företagande inom besöksnäringen är fortfarande ojämställda och för att vi ska kunna nå ett hållbart näringsliv behöver alla vara med, säger Elsa Anderman.

Thomas Ragnarsson (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-84 45 34

Elsa Anderman

Projektledare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470583086

Relaterade nyheter

Grimslövs folkhögskola startar natur- och vildmarksutbildning

10 juli 2020

I spåren av coronapandemin är intresset för natur- och friluftsliv stort i Sverige. Nu startar Grimslövs folkhögskola en ny utbildning för den som vill upptäcka svensk natur och vildmark och kunna för...

Positivt covid-läge i länet

9 juli 2020

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom antalet personer i behov av vård på sjukhus på grund av covid-19.

Grimslövs folkhögskola startar vård- och omsorgsutbildningar i höst

7 juli 2020

Sjukvården och omsorgen har stora behov av nya medarbetare. Samtidigt är många av de traditionella utbildningarna till undersköterska, skötare och vårdbiträde fulla. Nu startar Grimslövs folkhögskola...

Region Kronoberg erbjuder allmänheten test för pågående covid-19-infektion

6 juli 2020

Från och med onsdag 8 juli erbjuder Region Kronoberg allmän provtagning för covid-19, enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Provtagningen gäller endast personer med symtom som skulle kunna vara cov...