Fler nyheter
Akvarell av Kronoberg av Maria Richter Simsek.

2 mars 2022

Regionalt utvecklingsansvar återrapporterat

Det regionala utvecklingsarbetet handlar om att ta tillvara potentialen i varje region. Nu har Region Kronoberg gjort den årliga redovisningen till näringsdepartementet och beskrivit hur vi gör det just i Kronoberg.

Region Kronoberg har det regionala utvecklingsansvaret i Kronoberg. Det innebär att samordna, stärka utvecklingskraften och bidra till en hållbar utveckling i länet. Området omfattar en bredd av frågor som näringsliv, kompetensförsörjning och hållbara transporter. Frågorna går på tvären över flera politikområden vilket gör att flera aktörer – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt – måste samverka för att uppnå målen.

Vår region utmärker sig genom att vi tydligt har arbetat in hållbarhet i många av våra processer. Vi är också en liten region som är bra på regional samverkan med aktörer som länsstyrelse och universitet. Skogsfrågorna är ett av flera områden där vi har en välutvecklad samverkan, säger Cecilia Birgersson, verksamhetsutvecklare på regional utveckling.

Den regionala utvecklingspolitiken styrs av en nationell strategi, lagar och förordningar. Regeringen styr även med regleringsbrev, uppdrag till myndigheter, erbjudanden om uppdrag till regionerna och villkorsbeslut. I villkorsbeslutet beskrivs hur de statliga medlen (anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder) för regionalt utvecklingsarbete ska användas. I Region Kronoberg är det regionala utvecklingsnämnden som beslutar hur medlen ska användas. Årligen återrapporterar regionerna sen resultatet av det regionala utvecklingsarbetet. Den samlade bilden används som underlag för fortsatt regionalt utvecklingsarbete och regeringens budgetproposition.

Läs mer om de lagar och förordningar som styr regional utveckling

Relaterade nyheter

Insatser för regional utveckling ger jobb

22 juli 2022

Regionala utvecklingsmedel har enligt en ny utvärdering lett till kompetensinsatser för 32 000 personer, skapat 500 nya arbetstillfällen och stärkt konkurrenskraften hos 3 700 företag i Småland och öa...

"Småland är fantastiskt"

20 juli 2022

Sommar, sommar och sol. Och vad slår väl den svenska sommaren? Under pandemin lärde vi oss om hemester och staycation. Att utforska och uppleva på nära håll. Flera av oss som arbetar med destinationsu...

BY2030 till Almedalsveckan – lyfter livsmiljöer utanför städer

1 juli 2022

4 juli deltar Region Kronoberg, genom projektet och samhällsutvecklingsmässan BY2030, på Almedalen i Visby. Projektet kommer att finnas med i Smart Housing Smålands heldagsevent, under programpunkten...

Stjärnkockar, MAT-runda, restaurang Rädda Råvaran – programmet till årets MAT är här

22 juni 2022

Nu är programmet klart för MAT2022 – dagarna som sätter Kronoberg och Småland på kartan när det gäller matproduktion och mathantverk. Växjö kommun, Länsstyrelsen och Region Kronoberg står bakom det 9...

Kulturella framsteg trots pandemin

22 juni 2022

Region Kronoberg har satsat på att utveckla det sydsvenska kultursamarbetet, säkerställa kultur i hela länet, utveckla en internationell arena för muntligt berättande och stärka det fria ordet och bil...

Region Kronobergs kulturstipendiater för 2022 är nu utsedda

21 juni 2022

Region Kronoberg delar varje år ut kulturstipendier. I år går det till tolv personer som är verksamma i regionens kulturliv. Stipendierna är ett sätt för Region Kronoberg att skapa bättre förutsättnin...

Sök projektstöd med inriktning folkhälsa

15 juni 2022

Nu finns möjligheten att söka projektstöd för föreningar eller organisationer med projektidéer som ska främja folkhälsan i Kronobergs län.

Uppstartskonferens för Industriforum i Kronoberg

14 juni 2022

Den 15 juni lanseras Industriforum Kronoberg – ett samarbete som ska ta sig an behovsutmaningar som industrin står inför. Representanter från länets industriföretag, Teknikföretagen, fackförbunden IF...

Region Kronoberg satsar på yrkesutbildningsvecka

9 juni 2022

Genomförandet av YrkesSM-2022 mellan 10–12 maj i Växjö var en insats för att öka intresset för yrkesutbildningar. Nu satsar Region Kronoberg på att genomföra en årligt återkommande yrkesutbildningsvec...

Kronoberg kan nå målet för förnybara närproducerade drivmedel till 2050

8 juni 2022

Kronobergs län har goda chanser att uppnå delmålet om minst 0,6 TWh lokalproducerade förnybara drivmedel år 2050, enligt en ny rapport. Den teoretiska biomassapotentialen i länet, där skogsråvara och...