Fler nyheter
Ett av projekten som får stöd handlar om supraledande magneter. Bild: Wikimedia Ett av projekten som får stöd handlar om supraledande magneter. Bild: Wikimedia

8 oktober 2020

Regionen satsar på projekt riktade till näringslivet

Regionala utvecklingsnämnden beslutade igår att medfinansiera tre projekt som ska stötta regionens näringsliv. Projekten handlar om forskning och utveckling, hållbara arbetsresor och supraledande magneter.

Projekten är:

Små- och medelstora företags tillgång till teknik och forskning

3 234 848 kr år 2021-2023

För ”återtillväxt” efter covid-19 pandemin behövs ökade investeringar i forskning och utveckling, särskilt i små- och medelstora företag som kan sakna de ekonomiska resurser och kontakter som större bolag har, säger Thomas Ragnarsson (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Målgruppen är små- och medelstora industri- och IKT-bolag i Kronoberg som vill ha ett utökat arbete inom forskning och utveckling. Videum AB har i samverkan med Linnéuniversitet och Centrum För Informationslogistik i Ljungby AB (numera Campus Ljungby) vill stötta företag i detta.

Projektet är högprioriterat. Vårt projektkontor har sammanfört de sökande aktörerna och att de nu går fram med en gemensam ansökan är en framgångsfaktor, säger Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör.

Transporteffektivt Kronoberg

9 850 000 kr år 2021-2023

Projektet Hållbar mobilitet i Gröna Kronoberg har arbetat i flera år för att minska utsläppen från pendlings- och arbetsresor i Kronoberg. Projektet har varit lyckat. Många arbetsplatser har velat delta och projektet hann inte arbeta med alla intresserade. Därför startas nu fortsättningsprojektet Transporteffektivt Kronoberg. Målet är att 15–25 arbetsplatser, med tillsammans uppemot 30 000 anställda, ska delta i projektet och minska sina koldioxidutsläpp till 2023.

Vi ser det här som ett näringslivsprojekt som ska bidra till en hållbar tillväxt i länet, underlätta för företagen att behålla och rekrytera ny kompetens, och göra länet mer attraktivt att bo och verka i, säger Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör.

Kompetens- och teknikspridning om supraledande magneter

4 515 383 kr år 2021-2023

Projektet ska förstärka kunskap, kompetens och innovationsförmåga i en företagsgruppering i   Kronoberg som utvecklar magneter. Uppsala universitet, Linnéuniversitet samt Ryd-Verken AB, Scanditronix Magnet AB och Vattenskärningsteknik i Vislanda AB har tillsammans unik kompetens   som kan vara global konkurrenskraftig. En innovativ magnet, en så kallad "kall" supraledande magnet, ska utvecklas och tillverkas. Supraledande magneter är ett viktigt verktyg inom vetenskap, medicin, industri och efterfrågas av stora internationella forskningsanläggningar. En fungerade prototyp kvalificerar företagen som leverantörer till den internationella forskningsinfrastrukturen CERN i Schweiz.

Det här är ett viktigt profilprojekt för hela Kronoberg, säger Christel Gustafsson.

Alla projektmedel fördelas från det statliga anslaget 1:1 som ska gå till regionala tillväxtåtgärder. Besluten gäller under förutsättning att Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) beviljar medel.

Kontakt

Thomas Ragnarsson (M)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-84 45 34

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470583027, 046767207848

Relaterade nyheter

Skärpta råd förlängs i länet

24 november 2020

De skärpta allmänna råd som infördes i Kronobergs län den 5 november förlängs nu till och med den 13 december. Därefter införs nationella råd som kommer gälla över jul och nyår.

Vården av covid-sjuka på äldreboenden får kritik av IVO

24 november 2020

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat vården av covid-sjuka på landets äldreboenden och identifierat allvarliga brister. Samtliga landets regioner kritiseras av IVO, så även Kronoberg.

Digitala kallelser införs överallt i vården

23 november 2020

Digitala kallelser sparar pengar, frigör tid för vårdpersonal och patienterna är positiva. Det går nästan dubbelt så fort att hantera en digital kallelse som en papperskallelse och kostnaden är bara h...

Lägesrapport: Ökningen av coronafall inte lika snabb

20 november 2020

Vecka 46 hade vi cirka 750 fall av covid-19 i länet, något fler än veckan innan. Det provtogs också fler än någonsin: nästan 5 800 personer.