Fler nyheter
Tre personer sitter bredvid varandra och skriver under ett avtal. Peter Aronsson, Ingeborg Eriksson och Martin Myrskog.

22 november 2022

Regionerna och Linnéuniversitetet i fortsatt samverkan för att möta framtidens utmaningar

Under måndagseftermiddagen signerades ett nytt samverkansavtal mellan Linnéuniversitetet, Region Kalmar och Region Kronoberg. Avtalet fokuserar på att främja utveckling och skapa öppenhet för att stärka länen och göra dem än mer attraktiva och konkurrenskraftiga.

Samverkansavtalet som signerats av rektor Peter Aronsson, Kronobergs och Kalmars båda regiondirektörer Martin Myrskog och Ingeborg Eriksson, är en tydlig avsiktsförklaring för att ytterligare stärka det regionala ledarskapet. Avtalet ger en gemensam plattform att arbeta utifrån och visar att samverkan mellan parterna är viktig.

Avtalet utgår från tre huvudområden: utbildningssamverkan, forskningssamverkan och samhällsnytta.

Linnéregionen stärks genom samarbete över gränserna. Utvecklingen blir starkare och vi blir mer attraktiva för studenter och anställda, medborgare och besökare. För Linnéuniversitetet är samarbetet också ett sätt att nå ut med kunskap och innovation, därmed sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling, säger rektor Peter Aronsson.

Där finns också fyra utpekade målområden, vars syfte är att lyfta parternas gemensamma prioriteringar. Avtalet ska främja hållbar samhällsutveckling, god hälsa och livskvalitet, stärka länens innovationskraft och entreprenörskap, samt göra Kalmar och Kronoberg till konkurrenskraftiga och attraktiva län.

Att samverka inom utbildning och forskning och med samhällsnytta i fokus är angeläget om vi ska kunna möta de utmaningar som hälso- och sjukvården samt den regionala utvecklingen står inför. Tillsammans blir vi starkare, säger Ingeborg Eriksson.

God hälsa och livskvalitet är ett viktigt samverkansområde och framtiden kräver att vi drar nytta av digitaliseringen och e-hälsans fördelar för en nära vård. En samverkan kring målområdena som berör grön omställning, socialt utanförskap, entreprenörskap, innovationskraft och att verka för att fler studenter stannar är centrala.

Vi har haft mycket samverkan med Linnéuniversitetet under många år inom allt från projekt och satsningar till utbildningssamverkan. Samverkan med universitetet i länet är väldigt viktig för oss som organisation och för länets hållbara utveckling, säger regiondirektör Martin Myrskog.

Han understryker också vikten av att i större utsträckning ta till vara på kvalificerad kompetens och kunskap från universitetet och ser att det här strategiska avtalet bidrar till det genom närmare relationer mellan de tre organisationerna.

Relaterade nyheter

Skärvet och Capio Hovshaga blir akademiska vårdcentraler

24 november 2022

En primärvård i framkant är målet när Region Kronoberg nu startar två akademiska vårdcentraler. – Ett stort steg framåt för forskning i primärvården, säger Mikael Johansson, ordförande för regionstyre...

Delfin från Alvesta ställs ut på Tekniska museet

14 november 2022

Under hösten har 2400 elever i länet testat på ett helt nytt ämne - plastslöjd. Skolklasserna har fått arbeta med allt från insamling till att lära sig om materialet och att sedan skapa något nytt. Nu...

Högstadieelever får ”hemligt” uppdrag och lär sig bygga nätverk

10 november 2022

Stoppa hackern! Uppmaningen kommer från Mot nya höjders IT-pedagoger som ska besöka högstadieskolor i länet. Med sig har de datorer och teknik som eleverna får använda för att bygga ett nätverk och lö...

Digitala veckan ska öka intresset för tech-branschen

4 november 2022

Hur ska tech-branschen kunna rekrytera personer med rätt kompetenser i framtiden? Kan AI göra skolan tryggare? Vad kan företag göra åt digitala hot? Det och mycket mer kommer diskuteras under Digitala...

Ny avhandling följer symptom hos barn med cerebral pares

1 november 2022

Varje år får ca 200 barn i Sverige diagnosen cerebral pares (CP). Ett vanligt bekymmer för barn som växer upp med sjukdomen är försämrad rörlighet i lederna– så kallade kontrakturer. Nu har en ny avha...

Hemgång från sjukhus i rätt tid

28 oktober 2022

Just nu jobbar en arbetsgrupp med cirka 80 personer från kommun, primärvård och sjukhusvård för att förbättra arbetet runt patienters in- och utskrivning. Genom att förstå varandras arbete bättre och...

EU har godkänt ny programperiod för södra Östersjöprogrammet

24 oktober 2022

Interreg South Baltic Programme (Södra Östersjöprogrammet) ska stödja samverkan och utveckling över landsgränser mellan regionerna i södra Östersjöområdet. Programmet har nu godkänts och tilldelats en...

Kick-off för Interreg South Baltic Programme 2021–2027

24 oktober 2022

Välkommen till vår Svenska kick-off för Interreg South Baltic Programme 2021–2027!

Satsning på energirådgivning i länet: ”Efterfrågan är stor”

21 oktober 2022

Efterfrågan på energirådgivning är stor med anledning av de höga elpriserna. Region Kronoberg har beslutat att avsätta medel för att möta det behov som finns från företagare och fastighetsägare.

Statistik för jämställd välfärd

20 oktober 2022

Region Kronoberg har könsuppdelad statistik inom många områden – men den används inte. Därför är det svårt att veta om vi erbjuder jämställda välfärdstjänster. Det är en av utmaningarna som regionen n...