Fler nyheter
Bild från regionfullmäktige. Ett rum fullt med personer som sitter vid bord med datorer och papper framför sig.

22 november 2021

Regionfullmäktige sammanträder den 24 november

På onsdag sammanträder regionfullmäktige i Utvandrarnas hus. Ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare ska delta fysiskt. Icke tjänstgörande ersättare är välkomna att delta fysiskt.

Inför sammanträdet finns möjligheten att ställa en fråga i förväg till allmänhetens frågestund via hemsidan.

Här kan du ställa din fråga

Några av ärendena under fullmäktige:

  • Lägesrapport – Nytt akutsjukhus i Växjö
  • Partistöd 2022
  • Taxor och avgifter inom den slutna hälso- och sjukvården 2022
  • Tandvårdstaxa 2022. Allmäntandvårdstaxan och specialisttandvårdstaxan föreslås höjas med 1,5 procent.
  • Trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län 2021–2030 med utblick. Programmet beskriver hur kollektivtrafiken i Kronoberg ska utvecklas och hur vi ska arbeta för att nå uppsatta mål och hantera utmaningar.

Tid: 24 november kl. 09

Plats: Utvandrarnas hus / Deltagande digitalt

Kallelsen i sin helhet, öppnas i nytt fönster

Följ direktsändningen från regionfullmäktige på webben, öppnas i nytt fönster

Regionfullmäktiges ledamöter

Politiska sekreterare

Relaterade nyheter

Lägesrapport: 71 procent av 80+ har fått påfyllnadsdos

26 november 2021

Ett intensivt arbete pågår just nu i Region Kronoberg med att planera för vaccinationen med en påfyllnadsdos för samtliga invånare över 18 år. De externa vaccinatörerna kommer att vara kvar januari ut...

Nya uppdrag kring el, vätgas och vatten

25 november 2021

Politiken i Region Kronobergs ger sin regionala utvecklingsförvaltning utökade uppdrag. Under 2022 ska verksamheten arbeta med frågor som gör samhällets infrastruktur mer robust och säker.

Regionen sätter plan för fortsatt vaccination med påfyllnadsdos mot covid-19

24 november 2021

Under onsdagen meddelade Folkhälsomyndigheten hur den fortsatta vaccinationen mot covid-19 med en tredje dos ska gå till. Fler grupper ska släppas på successivt och det behöver gå sex månader mellan d...

Lägesrapport: Fler ska provtas från och med måndag

19 november 2021

Under veckan kom Folkhälsomyndigheten med nya rekommendationer gällande testning för covid-19. Även vaccinerade ska provta sig vid symtom. ”Nu kommer det bli lättare att följa smittspridningen över ti...