Fler nyheter
Bild från regionfullmäktige. Ett rum fullt med personer som sitter vid bord med datorer och papper framför sig.

22 november 2021

Regionfullmäktige sammanträder den 24 november

På onsdag sammanträder regionfullmäktige i Utvandrarnas hus. Ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare ska delta fysiskt. Icke tjänstgörande ersättare är välkomna att delta fysiskt.

Inför sammanträdet finns möjligheten att ställa en fråga i förväg till allmänhetens frågestund via hemsidan.

Här kan du ställa din fråga

Några av ärendena under fullmäktige:

  • Lägesrapport – Nytt akutsjukhus i Växjö
  • Partistöd 2022
  • Taxor och avgifter inom den slutna hälso- och sjukvården 2022
  • Tandvårdstaxa 2022. Allmäntandvårdstaxan och specialisttandvårdstaxan föreslås höjas med 1,5 procent.
  • Trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län 2021–2030 med utblick. Programmet beskriver hur kollektivtrafiken i Kronoberg ska utvecklas och hur vi ska arbeta för att nå uppsatta mål och hantera utmaningar.

Tid: 24 november kl. 09

Plats: Utvandrarnas hus / Deltagande digitalt

Kallelsen i sin helhet, öppnas i nytt fönster

Följ direktsändningen från regionfullmäktige på webben, öppnas i nytt fönster

Regionfullmäktiges ledamöter

Politiska sekreterare

Relaterade nyheter

Felaktig bedömning av trauma anmäls enligt Lex Maria

18 maj 2022

En patient kom in till akuten på ett av länets sjukhus efter en fallskada. Det aktiverades inget traumalarm, vilket skulle ha medfört tydligare rutiner gällande bland annat provtagning. En vecka efte...

Uppsving för regionens forskningsarbete

17 maj 2022

Nu är regionens forskningsbokslut för 2021 sammanställt. Resultatet visar på en mycket god utveckling med de högsta talen sedan mätningen började för fem år sedan, till exempel fler forskande medarbet...

Arbetet för god och nära vård har fått medel från Familjen Kamprads stiftelse

17 maj 2022

Familjen Kamprads stiftelse bidrar med 3 500 000 kronor till det pilotprojekt som Region Kronoberg, Ljungby kommun och Campus Ljungby inlett kring god och nära vård.

Besöksrekord på Yrkes-SM i Växjö

12 maj 2022

Yrkes-SM i Växjö har slagit alla tidigare besöksrekord. Totalt har evenemanget haft 22 403 besökare under de tre tävlingsdagarna. Drygt 80 procent av Kronobergs högstadieelever har varit på plats för...