Fler nyheter
En ordförandeklubba på ett vitt bord.

25 oktober 2021

Regionfullmäktige sammanträder den 27 oktober

På onsdag sammanträder regionfullmäktige i Alvestas Folkets hus. Ordinarie ledamöter samt tjänstgörande ersättare erbjuds att delta fysiskt men det finns också möjlighet att delta i mötet digitalt.

Inför sammanträdet den 8 september finns möjligheten att ställa en fråga i förväg till allmänhetens frågestund via hemsidan.

Här kan du ställa din fråga

Några av ärendena under fullmäktige:

  • Lägesrapport – Covid-19 i Kronobergs län
  • Lägesrapport – Nytt akutsjukhus i Växjö
  • Investeringsbeslut parkeringsdäck inom Ljungby lasarettområde. Förslaget till beslut är att anslå 70 miljoner kronor för att bygga ett parkeringsdäck med 277 platser.
  • Investeringsbeslut för renovering av lokaler för dialysavdelning Centrallasarettet Växjö. Förslaget till beslut är att anslå 27 miljoner kronor för att flytta dialysavdelningen till plan 8 i hus D. Denna flytt blir startskottet för en rad omflyttningar som kommer att ge bättre lokaler för flera verksamheter, däribland BB och neonatal.
  • Exploateringsavtal för detaljplan Rimfrosten 1 m.fl., Räppe i Växjö kommun. Exploateringsavtalet mellan Region Kronoberg och Växjö kommun reglerar bland annat plangenomförandefrågor såsom nybyggnation av gator, gatukostnader, anläggningsavgifter för vatten och avlopp, m.m.
  • Borgensförbindelse till Ryssbygymnasiet. Förslag till beslut är att Region Kronoberg går i borgen för lån för nödvändiga fastighetsinvesteringar på gymnasieskolan som regionen äger till 90 procent.
  • Kulturplan Kronoberg 2022–2024. I förslaget till ny kulturplan för Kronobergs län lyfts bland annat barns och ungas rätt till kultur, breddat deltagande i kulturlivet och att skapa en hållbar kulturell infrastruktur som viktiga utvecklingsområden.
  • Avgiftsfrihet för riktade hälsosamtal.
  • Länstrafiktaxa 2022.
  • Redovisning av partistöd 2020.

Tid: 27 oktober kl. 09

Plats: Alvesta Folkets hus / Deltagande digitalt

Kallelsen i sin helhet, pfd, öppnas i nytt fönster

Följ direktsändningen från regionfullmäktige på webben

Regionfullmäktiges ledamöter

Politiska sekreterare

Relaterade nyheter

Nya uppdrag kring el, vätgas och vatten

25 november 2021

Politiken i Region Kronobergs ger sin regionala utvecklingsförvaltning utökade uppdrag. Under 2022 ska verksamheten arbeta med frågor som gör samhällets infrastruktur mer robust och säker.

Regionfullmäktige sammanträder den 24 november

22 november 2021

På onsdag sammanträder regionfullmäktige i Utvandrarnas hus. Ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare ska delta fysiskt. Icke tjänstgörande ersättare är välkomna att delta fysiskt.

Regionstyrelsen sammanträder den 9 november

8 november 2021

Den 9 november klockan 9 sammanträder regionstyrelsen. Det finns nu möjlighet för ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare att välja om man vill delta fysiskt eller digitalt.

Regionstyrelsen sammanträder den 12 oktober

11 oktober 2021

Den 12 oktober klockan 9 sammanträder regionstyrelsen. Det finns nu möjlighet för ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare att välja om man vill delta fysiskt eller digitalt.