Fler nyheter

20 januari 2020

Välkommen till regionstyrelsen den 21 januari

Det är dags för årets första regionstyrelsesammanträde. Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Några av de ärenden som tas upp:

  • Bokslutskommuniké 2019. En kortfattad och övergripande bild av årets ekonomiska resultat.
  • Skrivelse till regeringen om att även personal på akuten bör omfattas av det förstärkta straffrättsliga skyddet rörande blåljussabotage, samt om regelverket för kameraövervakning.
  • Hälso- och sjukvårdsnämndens besked avseende OB-ersättning. Förslaget till beslut är att invänta personalutskottets utvärdering av den förhöjda OB-ersättningen.
  • Återrapportering av parkeringssituationen vid lasarettet i Ljungby.

Kallelsen i sin helhet, pdf, öppnas i nytt fönster

Regionstyrelsens ledamöter

Politiska sekreterare


Tid:
21 januari kl 09:00 – 15:00

Plats: Nygatan 20 Växjö, konferensrum Bolmen

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen är Region Kronobergs högsta verkställande och beredande församling. Styrelsen leder och samordnar förvaltningen av Region Kronobergs angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Ärenden som ska behandlas i regionfullmäktige bereds av regionstyrelsen. Styrelsen har 15 ledamöter och 15 ersättare.

Relaterade nyheter

Fortsatt lugnare covid-läge i länet

2 juli 2020

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom behovet av provtagning i prioritetsgrupperna 1, 2 och 3. I vecka 28 startar Region Kronoberg provtagning av priorite...

Region Kronoberg vaccinerade näst flest ålderspensionärer i landet

1 juli 2020

Under vaccinationskampanjen 2019-2020 vaccinerade sig 62 procent av länets ålderspensionärer mot influensa. Detta är näst högst andel i landet.

Lugnare covid-läge i länet - men fortsatt viktigt att hålla i och hålla ut!

25 juni 2020

Kurvorna för antal konstaterade fall och antal avlidna i covid-19 i länet har börjat plana ut. Region Kronoberg har lägst antal inneliggande covid-patienter på sjukhusen sedan i april. Nuläget diskute...

Varning för telefonbedrägerier kring provtagning av corona

25 juni 2020

Det har kommit till Region Kronobergs kännedom att äldre personer har blivit uppringda av bedragare och kallade till coronaprovtagning. Personen ombads legitimera sig med BankId – något vi aldrig munt...