Fler nyheter

18 augusti 2020

Regionstyrelsen godkänner aktör inom barn- och ungdomspsykiatri

Under onsdagen hölls regionstyrelsens första sammanträde för hösten. Här är några av de ärenden som lyftes på mötet.

Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg – Specialiserad barn- och ungdomspsykiatri i öppen vård

Regionstyrelsen beslutade att godkänna Psykiatripartners i Östergötlands ansökan om att bedriva specialiserad barn- och ungdomspsykiatri i öppen vård. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet avstod från att delta i beslutet.

Psykiatripartners i Östergötlands verksamhet är planerad att dra igång den 11 oktober.

Vi är nöjda med att det nu kommit in en aktör som vill bedriva barn- och ungdomspsykiatri i länet. Vår förhoppning är att det ska öka tillgängligheten och minska köerna inom barn- och ungdomspsykiatrin i länet, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

Information om fastighetsutvecklingsplan Ljungby lasarett

Arbetet med att ta fram en plan för hur hus 1A på Ljungby lasarett ska tömmas pågår för fullt. En styrgrupp som ska titta på hur fastighetsfrågan i Ljungby ska lösas på längre sikt är tillsatt och hade sitt första möte i mitten av augusti. En hållfastetsberäkning av hus 1C har också påbörjats, en slutrapport om läget för byggnaden väntas inom de närmsta veckorna.

Information om statsbidrag till följd av covid-19

Regeringen har beslutat att regioner och kommuner ska kompenseras för ökade kostnader inom hälso- och sjukvården med anledning av covid-19. Ansökan om ersättning kan lämnas in vid två tillfällen, i slutet av augusti och i slutet av november. Just nu pågår arbetet med att sammanställa den första ansökan om statsbidrag.

Mikael Johansson (M)

Mikael Johansson (M)

Regionstyrelsens ordförande

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 79 96

Relaterade nyheter

Privatpersoner har fått dubbla fakturor

23 september 2020

Region Kronoberg har upptäckt att 1 258 dubbla fakturor felaktigt skickats ut. Fakturorna kommer från sjukvården och tandvården och har framför allt gått ut till privatpersoner.

Inriktningsbeslut om rivning av delar av hus 1A i Ljungby

22 september 2020

Regionstyrelsen fattade under dagens sammanträde bland annat ett inriktningsbeslut om rivning av delar av hus 1A på Ljungby lasarett.

Fördröjd diagnos av bröstcancer

21 september 2020

En förändring i bröstet hos en patient bedömdes vara godartad 2016. Tre år senare opererades patienten och det visade sig vara cancer. Det inträffade anmäls nu till Inspektionen för vård och omsorg (I...

Satsning på mammografi efter uppehåll

18 september 2020

På grund av coronapandemin har mammografin i Kronoberg haft ett uppehåll i att kalla kvinnor till hälsoundersökning. Nu satsar Region Kronoberg på extra hälsoundersökning med mammografi året ut, för a...