Fler nyheter

1 juni 2020

Regionstyrelsen sammanträder 2 juni

Tisdagen den 2 juni sammanträder Region Kronobergs regionstyrelse. De ledamöter som önskar kan delta på distans. Här är några av de ärenden som tas upp:

  • Linjetrafikupphandling 2023 – Kvalificeringsvillkor och annonsering. Det är nu tid att genom annonseringen påbörja Linjetrafikupphandling 2023 och dess prekvalificeringsprocess.
  • Investeringsbeslut för om- och tillbyggnad av hus E 56 Sigfridsområdet för hjälpmedelscentral och sammanhållet arkivcentrum. Region Kronobergs behov av ändamålsenliga lokaler för hjälpmedelscentral och ett sammanhållet arkivcentrum föreslås nu placeras i hus E 56, Sigfridsområdet. Hjälpmedelscentralen är lokaliserad på Norrängen där området är under utveckling och kommer framöver förändras då en ny bussdepå för elbusstrafik är tänkt till området.
  • Utökning av bevakning på Ljungby lasarett. Förslaget är att Ljungby lasarett förses med samma bevakningslösning som Centrallasarettet Växjö, det vill säga dygnet runt-bevakning årets samtliga dagar, utöver den extrabevakning som sker i akutklinikens verksamhet helgnätter.

Tid: 2 juni kl 09:00 – 12:00

Plats: Nygatan 20 Växjö, konferensrum Bolmen

> Kallelsen i sin helhet

> Regionstyrelsens ledamöter

> Politiska sekreterare

Relaterade nyheter

Privatpersoner har fått dubbla fakturor

23 september 2020

Region Kronoberg har upptäckt att 1 258 dubbla fakturor felaktigt skickats ut. Fakturorna kommer från sjukvården och tandvården och har framför allt gått ut till privatpersoner.

Inriktningsbeslut om rivning av delar av hus 1A i Ljungby

22 september 2020

Regionstyrelsen fattade under dagens sammanträde bland annat ett inriktningsbeslut om rivning av delar av hus 1A på Ljungby lasarett.

Fördröjd diagnos av bröstcancer

21 september 2020

En förändring i bröstet hos en patient bedömdes vara godartad 2016. Tre år senare opererades patienten och det visade sig vara cancer. Det inträffade anmäls nu till Inspektionen för vård och omsorg (I...

Satsning på mammografi efter uppehåll

18 september 2020

På grund av coronapandemin har mammografin i Kronoberg haft ett uppehåll i att kalla kvinnor till hälsoundersökning. Nu satsar Region Kronoberg på extra hälsoundersökning med mammografi året ut, för a...