Fler nyheter

1 juni 2020

Regionstyrelsen sammanträder 2 juni

Tisdagen den 2 juni sammanträder Region Kronobergs regionstyrelse. De ledamöter som önskar kan delta på distans. Här är några av de ärenden som tas upp:

  • Linjetrafikupphandling 2023 – Kvalificeringsvillkor och annonsering. Det är nu tid att genom annonseringen påbörja Linjetrafikupphandling 2023 och dess prekvalificeringsprocess.
  • Investeringsbeslut för om- och tillbyggnad av hus E 56 Sigfridsområdet för hjälpmedelscentral och sammanhållet arkivcentrum. Region Kronobergs behov av ändamålsenliga lokaler för hjälpmedelscentral och ett sammanhållet arkivcentrum föreslås nu placeras i hus E 56, Sigfridsområdet. Hjälpmedelscentralen är lokaliserad på Norrängen där området är under utveckling och kommer framöver förändras då en ny bussdepå för elbusstrafik är tänkt till området.
  • Utökning av bevakning på Ljungby lasarett. Förslaget är att Ljungby lasarett förses med samma bevakningslösning som Centrallasarettet Växjö, det vill säga dygnet runt-bevakning årets samtliga dagar, utöver den extrabevakning som sker i akutklinikens verksamhet helgnätter.

Tid: 2 juni kl 09:00 – 12:00

Plats: Nygatan 20 Växjö, konferensrum Bolmen

> Kallelsen i sin helhet

> Regionstyrelsens ledamöter

> Politiska sekreterare

Relaterade nyheter

Grimslövs folkhögskola startar vård- och omsorgsutbildningar i höst

7 juli 2020

Sjukvården och omsorgen har stora behov av nya medarbetare. Samtidigt är många av de traditionella utbildningarna till undersköterska, skötare och vårdbiträde fulla. Nu startar Grimslövs folkhögskola...

Region Kronoberg erbjuder allmänheten test för pågående covid-19-infektion

6 juli 2020

Från och med onsdag 8 juli erbjuder Region Kronoberg allmän provtagning för covid-19, enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Provtagningen gäller endast personer med symtom som skulle kunna vara cov...

Fortsatt lugnare covid-läge i länet

2 juli 2020

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom behovet av provtagning i prioritetsgrupperna 1, 2 och 3. I vecka 28 startar Region Kronoberg provtagning av priorite...

Region Kronoberg vaccinerade näst flest ålderspensionärer i landet

1 juli 2020

Under vaccinationskampanjen 2019-2020 vaccinerade sig 62 procent av länets ålderspensionärer mot influensa. Detta är näst högst andel i landet.