Fler nyheter

31 maj 2021

Regionstyrelsen sammanträder den 1 juni

Den 1 juni klockan 9 sammanträder regionstyrelsen. På grund av rådande situation med covid-19 uppmanas samtliga ledamöter, ersättare och tjänstepersoner att delta digitalt. Här är några av dagens ärenden:

  • Forskningsbokslut 2020. Forskningsbokslut Region Kronoberg 2020 redovisar doktorander, disputerade och forskningsaktivitet för regionen.
  • Bussdepå i Växjö. Information efter tilldelningsbeslut.
  • Utredning av möjligheten till förmånscykel för Region Kronobergs medarbetare. Förslaget till beslut är att regionens tillsvidareanställda medarbetare ska erbjudas förmånscyklar genom bruttolöneavdrag som en personalförmån.
  • Friskvårdsbidrag. Region Kronoberg har som mål att vara en attraktiv arbetsgivare. I budgeten för 2021 ange satt fysisk aktivitet är viktigt för alla. För att öka den fysiska aktiviteten bland medarbetare ska egenfinansieringen tas bort i aktivitetsbidraget.
  • 25-årsgåva för förtroendevalda med uppdrag inom Region Kronoberg.
  • Politisk styrgrupp för fastighetsprojekt på Ljungby lasarett. På Ljungby lasarett pågår flera fastighetsprojekt med om- och nybyggnationer av stor vikt. Regionstyrelsens arbetsutskott föreslås utgöra politisk styrgrupp på fastighetsprojekt kopplade till Ljungby lasarett. Rollen som styrgrupp handlar bland annat om att bereda politiska beslut, säkerställa att styrande dokument efterlevs, ansvara för medborgar- och personaldialog samt löpande hållas informerad kring fastighetsprojekten på Ljungby lasarett.
  • Riktlinje för uppföljning och avvikelser inom fastighetsinvesteringar. Riktlinje för uppföljning och avvikelser inom fastighetsinvesteringar ska säkerställa att investeringsprojekt löpande följs upp, håller tidplan och budget och att det vid avvikelser sker en politisk beredning innan ett eventuellt reviderat investeringsunderlag bereds.
  • Genomlysning Ryssbygymnasiet inför större investering.
  • Förslag till Budget 2022 med flerårsplan 2023-2024. Ärendet tas även i regionfullmäktige.

Kallelsen i sin helhet, pdf, öppnas i nytt fönster

Regionstyrelsens ledamöter

Politiska sekreterare

Relaterade nyheter

Regionfullmäktige sammanträder den 8 september

6 september 2021

På onsdag sammanträder regionfullmäktige. Mötet direktsänds som vanligt på vår webbplats.

Regionstyrelsen sammanträder den 24 augusti

23 augusti 2021

Den 24 augusti klockan 9 sammanträder regionstyrelsen. På grund av rådande situation med covid-19 uppmanas samtliga ledamöter, ersättare och tjänstepersoner att delta digitalt.

Budget för 2022 beslutad i regionfullmäktige

16 juni 2021

Under fullmäktigesammanträdet den 15-16 juni togs beslut om budget för 2021 och flerårsplan 2023-2024. Fullmäktige röstade för alliansens förslag till budget.

Budgetbeslut när regionfullmäktige sammanträder

14 juni 2021

Tisdag och onsdag den 15-16 juni sammanträder regionfullmäktige. Mötet direktsänds som vanligt på vår webbplats.