Fler nyheter
En ordförandeklubba på ett vitt bord.

12 april 2021

Regionstyrelsen sammanträder den 13 april

Den 13 april klockan 9 sammanträder regionstyrelsen. På grund av rådande situation med covid-19 uppmanas samtliga ledamöter, ersättare och tjänstepersoner att delta digitalt. Här är några av dagens ärenden:

  • Finansiering av yrkes-SM 2022. Region Kronoberg och Växjö står som värd för Yrkes-SM 2022. Förslag till beslut är att regionstyrelsen godkänner budget för Yrkes-SM 2022 och belastar regionstyrelsens driftram för 2021 med 600 000 kronor och driftramen för 2022 med 2,8 miljoner kronor.
  • Förslag till inriktningsbeslut gällande nybyggnation av parkeringsdäck Ljungby lasarett. Planeringen av ett nytt fastighetsförslag vid Ljungby lasarett pågår. Under tiden är förslaget att uppföra ett nytt parkeringsdäck inom området för att avlasta den parkeringsyta som ska försvinna. Det nya parkeringshuset föreslås ha fyra våningsplan.
  • Förslag till inriktningsbeslut gällande ombyggnation av vårdcentralen Teleborg i Växjö där även familjecentral ska ingå. Förslaget till beslut är att utreda lokal- och fastighetsbehovet inklusive uppskattade kostnader för en familjecentral på vårdcentralen Teleborg inför investeringsbeslut.
  • Det framtida lokal- och fastighetsbehovet för ambulansstation i Markaryds kommun. Förslaget till beslut är att utreda lokal- och fastighetsbehovet för en ambulansstation i Markaryds kommun med möjlig placering i Strömsnäsbruk.
  • Årsredovisning Region Kronoberg 2020. 
  • Tilläggsbeslut gällande om- och tillbyggnad av hus E56 på Sigfridsområdet för hjälpmedelscentral och sammanhållet arkivcentrum. Enligt förslaget ska 10 miljoner kronor anslås ur Region Kronobergs budgetram 2021-2023. Ärendet ska även tas upp i regionfullmäktige.
  • Avveckling av Vårdval Hud samt beslut om överföring av kvarvarande budgetmedel. Vårdval Hud har inte gett den effekten som förväntades då det inrättades. Vårdval Hud föreslås avvecklas den 1 juni 2021. Ärendet ska även tas upp i regionfullmäktige.

Kallelsen i sin helhet (pdf, öppnas i nytt fönster)

Regionstyrelsens ledamöter

Politiska sekreterare

Relaterade nyheter

Lena Hallengren besökte verksamheter med barnet i fokus

24 september 2021

Socialminister Lena Hallengren besökte Region Kronoberg under fredagen. Hon träffade representanter från flera verksamheter med barnet i fokus: En väg in, Barnahus och Barnens bästa gäller.

Lägesrapport: Drop in-tider erbjuds i alla kommuner

24 september 2021

Ett brev går nu ut till alla i länet som ännu inte vaccinerat sig mot covid-19. Där finns information om tillgängliga drop in-tider i respektive kommun.

Tre arkitektteam tävlar om att gestalta det nya akutsjukhuset i Växjö

22 september 2021

Nu har tre arkitektteam satt igång arbetet med att skapa gestaltningsförslag för det nya akutsjukhuset som eventuellt ska byggas i Växjö. I december kommer en jury att utse det vinnande förslaget.

Regionstyrelsen sammanträder den 21 september

20 september 2021

Den 21 september klockan 9 sammanträder regionstyrelsen. Här är några av dagens ärenden: