Fler nyheter
En ordförandeklubba på ett vitt bord.

12 april 2021

Regionstyrelsen sammanträder den 13 april

Den 13 april klockan 9 sammanträder regionstyrelsen. På grund av rådande situation med covid-19 uppmanas samtliga ledamöter, ersättare och tjänstepersoner att delta digitalt. Här är några av dagens ärenden:

  • Finansiering av yrkes-SM 2022. Region Kronoberg och Växjö står som värd för Yrkes-SM 2022. Förslag till beslut är att regionstyrelsen godkänner budget för Yrkes-SM 2022 och belastar regionstyrelsens driftram för 2021 med 600 000 kronor och driftramen för 2022 med 2,8 miljoner kronor.
  • Förslag till inriktningsbeslut gällande nybyggnation av parkeringsdäck Ljungby lasarett. Planeringen av ett nytt fastighetsförslag vid Ljungby lasarett pågår. Under tiden är förslaget att uppföra ett nytt parkeringsdäck inom området för att avlasta den parkeringsyta som ska försvinna. Det nya parkeringshuset föreslås ha fyra våningsplan.
  • Förslag till inriktningsbeslut gällande ombyggnation av vårdcentralen Teleborg i Växjö där även familjecentral ska ingå. Förslaget till beslut är att utreda lokal- och fastighetsbehovet inklusive uppskattade kostnader för en familjecentral på vårdcentralen Teleborg inför investeringsbeslut.
  • Det framtida lokal- och fastighetsbehovet för ambulansstation i Markaryds kommun. Förslaget till beslut är att utreda lokal- och fastighetsbehovet för en ambulansstation i Markaryds kommun med möjlig placering i Strömsnäsbruk.
  • Årsredovisning Region Kronoberg 2020. 
  • Tilläggsbeslut gällande om- och tillbyggnad av hus E56 på Sigfridsområdet för hjälpmedelscentral och sammanhållet arkivcentrum. Enligt förslaget ska 10 miljoner kronor anslås ur Region Kronobergs budgetram 2021-2023. Ärendet ska även tas upp i regionfullmäktige.
  • Avveckling av Vårdval Hud samt beslut om överföring av kvarvarande budgetmedel. Vårdval Hud har inte gett den effekten som förväntades då det inrättades. Vårdval Hud föreslås avvecklas den 1 juni 2021. Ärendet ska även tas upp i regionfullmäktige.

Kallelsen i sin helhet (pdf, öppnas i nytt fönster)

Regionstyrelsens ledamöter

Politiska sekreterare

Relaterade nyheter

Hubbar med vaccinationsinformation i länets kommuner

6 maj 2021

I juni ska Region Kronoberg arbeta uppsökande för att nå personer som det är svårt att nå med information om vaccination. I informationshubbar ska hälsokommunikatörer informera och kunna hjälpa till m...

Nu startar vaccinationen på våra vaccinationsplatser – alla över 60 år välkomna att boka tid

5 maj 2021

Personer födda 1961 eller tidigare är nu välkomna att boka tid för vaccination mot covid-19. Vaccinationen sker på vaccinationsplatser i Kronobergs samtliga kommuner.

Tekniska problem med bokningen av vaccintider

4 maj 2021

Under dagen välkomnade Region Kronoberg personer födda 1961 eller tidigare att boka tid för vaccination hos våra externa aktörer. Tyvärr har vi upplevt problem med bokningssystemet under dagen.

Lägesrapport: Avrådan från matcher och tävlingar för unga i länet

30 april 2021

Läget är fortsatt ansträngt på sjukhusen. Just nu vårdas 47 patienter inneliggande för covid-19, varav 9 vårdas på IVA.