Fler nyheter
En ordförandeklubba på ett vitt bord.

12 oktober 2020

Regionstyrelsen sammanträder den 13 oktober

Den 13 oktober klockan 9 sammanträder regionstyrelsen. Ledamöter som önskar kan vara med på distans. Här är några av dagens ärenden:

  • Upphävande av beslut om utökad delegation. På grund av risken för smittspridning av covid-19 när hela regionstyrelsen är sammankallad har regionstyrelsens arbetsutskott sedan i mars haft beslutanderätt inom regionstyrelsens ansvarsområden. Men eftersom ledamöter och ersättare tillåts delta på sammanträdena på distans bedöms den utökade delegationen ha tjänat sitt syfte. Den utökade delegationen till regionstyrelsens arbetsutskott bör därmed upphävas.
  • Godkännande av upphandlingsunderlag – Entreprenadkontrakt nytt sjukhus. Sekretess råder för upphandlingsunderlaget till dess att det publiceras.
  • Avsiktsförklaring avseende gemensam upphandling av hyrpersonal. Förslag till beslut är att regionstyrelsen beslutar meddela SKR att Region Kronoberg avser delta i den gemensamma upphandlingen av hyrpersonal och ansluta sig till avtalet. Inom det nationella arbetet för att bli oberoende av hyrpersonal genomfördes under hösten 2019 en utredning avseende bättre upphandling av vårdpersonal. Utredningen rekommenderar en samordnad gemensam upphandling. Samtliga regioner ska senast den 30 november 2020 godkänna avsiktsförklaring om regionen ska ingå i den kommande gemensamma upphandlingen. För att genomföra gemensam upphandlingen krävs att minst 15 regioner ingår.
  • Avsiktsförklaring om depå, samt överenskommelse om fastighetsförvärv och arrende. Regionstyrelsen föreslås godkänna avsiktsförklaring om tågdepå och överenskommelse om fastighetsförvärv/arrende. I samband med att nya fordon för Krösatågen anskaffas 2023 föreligger behov av en ny tågdepå för underhåll av fordonen som ägs/hyrs av Region Jönköpings län och Region Kronoberg. Depån föreslås lokaliseras till Nässjö.
  • Budget Region Kronoberg 2021 med planår 2022-2023. Ärendet kommer även att lyftas i regionfullmäktige för beslut.
  • Länstrafiktaxa 2021. Ärendet kommer även att lyftas i regionfullmäktige för beslut. Med hänsyn taget till situationen med covid-19 och dess påverkan på verksamheten föreslås inga prismässiga förändringar av länstrafiktaxan för 2021.
  • Administrativa taxor och avgifter 2021. Ärendet kommer även att lyftas i regionfullmäktige för beslut. Inga avgiftsförändringar föreslås i jämförelse med gällande taxor.
  • Byggnation av ny elbussdepå i Växjö. Ärendet kommer även att lyftas i regionfullmäktige för beslut. Förslaget är att anslå 213 miljoner kronor för att investera i en ny elbussdepå i Växjö.
  • Redovisning av partistöd 2019.

 

Kallelsen i sin helhet (pdf, öppnas i nytt fönster)

Regionstyrelsens ledamöter

Politiska sekreterare

Tid: 13 oktober kl. 09.00

Plats: Nygatan 20 Växjö, konferensrum Bolmen

Relaterade nyheter

Upprop: EUs Strukturfondsmedel ska fördelas av regionerna - inte staten

7 januari 2021

De åtta regionala partnerskap som fördelar EUs Strukturfondsmedel till Sveriges regioner reagerar i ett upprop på att regeringen håller inne med EU-medel och vill ge en del av dem direkt till arbetsfö...

Regionstyrelsen sammanträder den 15 december

14 december 2020

Den 15 december klockan 9 sammanträder regionstyrelsen. Med anledning av den rådande situation med smittspridning i vårt län ombeds alla ledamöter, ersättare och tjänstepersoner att delta digitalt på...

Regionfullmäktige sammanträder den 25 november

24 november 2020

På onsdag är det dags för fullmäktige att sammanträda. Mötet direktsänds som vanligt på vår webbplats.

Ny byggnad planeras på Ljungby lasarett

10 november 2020

I dag tog regionstyrelsen ett inriktningsbeslut om hur Ljungby lasarett ska byggas ut. Politikerna godtog också förslaget på att bygga en ny rättspsykiatrisk klinik och att hjälpa Småland Airport ekon...