Fler nyheter

13 december 2021

Regionstyrelsen sammanträder den 14 december

Den 14 november klockan 9 sammanträder regionstyrelsen. Deltagande sker både fysiskt och digitalt.

Här är några av dagens ärenden:

  • Återrapportering – Oberoende av hyrpersonal inom vården
  • Information – Tidplan och beslutsprocess nytt sjukhus
  • Månadssammandrag oktober 2021
  • Remissyttrande – Remiss av rapporten Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och verksamhet. Region Kronoberg ställer sig kritisk till en avveckling av Bromma flygplats och vill understryka att om Bromma flygplats avvecklas måste Arlanda flygplats ha både kapacitet och förmåga att ta emot de regionala flygen, vilket i flera fall trafikeras av små flygplan som är mindre klimatbelastande.
  • Remissyttrande – Förslag till miljöprogram 2022–2027, Tingsryds kommun. Region Kronoberg anser att förslaget till miljöprogram är ambitiöst och visar att kommunen aktivt vill bidra till att möta flera av de miljöutmaningar vi står inför. Region Kronoberg hade gärna sett en målsättning för ökad förnybar energi för Tingsryds kommun som geografiskt område och ett förtydligande kring hur kommunen avser att arbeta med cirkulär ekonomi. I övrigt är Region Kronoberg mycket positiv till förslaget.
  • Närmare Kronobergaren: Program 2021–2024. Förslaget till beslut är att regionstyrelsen fastställer programmet. Närmare Kronobergaren: Program 2021–2024 visar inriktningen för arbetet med omställningen till nära vård för den kommande perioden. Programmet presenterar fyra identifierade programområden; personcentrerad vård, hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande, digifysisk vård och kompetens.

Kallelsen i sin helhet, öppnas i nytt fönster

Regionstyrelsens ledamöter

Politiska sekreterare

Relaterade nyheter

Operation av inre blödning fördröjdes

25 maj 2022

En patient med en allvarlig inre blödning fick vänta länge på akutmottagningen vilket gjorde att den livräddande operationen dröjde. Region Kronoberg anmäler nu det inträffade enligt Lex Maria.

Region Kronoberg i topp vad gäller följsamhet till hygienrutiner

24 maj 2022

Senaste nationella mätningen av basala hygienrutiner och klädregler inom vård och omsorg visar att Region Kronobergs medarbetare fortsätter ha god följsamhet.

Försenad diagnos av cancer i tjocktarmen

23 maj 2022

Region Kronoberg Lex Maria-anmäler en händelse där det dröjde tre månader från första besök till att tjocktarmscancer upptäcktes hos en patient.

Felaktig bedömning av trauma anmäls enligt Lex Maria

18 maj 2022

En patient kom in till akuten på ett av länets sjukhus efter en fallskada. Det aktiverades inget traumalarm, vilket skulle ha medfört tydligare rutiner gällande bland annat provtagning. En vecka efte...