Fler nyheter
En ordförandeklubba på ett vitt bord.

14 december 2020

Regionstyrelsen sammanträder den 15 december

Den 15 december klockan 9 sammanträder regionstyrelsen. Med anledning av den rådande situation med smittspridning i vårt län ombeds alla ledamöter, ersättare och tjänstepersoner att delta digitalt på regionstyrelsen. Endast ordförande, nämndsekreterare och ansvarig direktör uppmanas vara i sammanträdesrummet.

Här är några av dagens ärenden:

  • Månadssammandrag oktober 2020. För de första tio månaderna 2020 redovisar regionen ett balanskravsresultat på 361 mnkr. Det starka resultatet förklaras främst av de resurstillskott i form av generella statsbidrag som regeringen aviserat i omgångar under våren.
  • Återrapportering - parkeringssituationen vid Ljungby lasarett.
  • Särskilda satsningar – Kvinnokliniken. Regionstyrelsens personalutskott förslår en fortsatt satsning på barnmorskor och läkare på kvinnokliniken. Man vill dessutom satsa på barnmorskor i öppenvården. Läs mer här.
  • Särskilda lönesatsningar på allmänspecialister inom offentlig primärvård och ST-läkare i allmänmedicin. Förslaget till beslut är att förlänga lönesatsningen till den 31/12-2024.
  • Förvärv av fastigheterna Drängen 5 och Jungfrun 6. En förfrågan om förvärv av fastigheterna Drängen 5 och Jungfrun 6 har inkommit från Vöfab AB. I dagsläget är Region Kronoberg hyresgäster i fastigheten som används som depå för bussar. Förslaget till beslut är att utreda frågan om förvärv.
  • Investeringsbeslut avseende förstärkning av hus 1A Ljungby lasarett. Förslaget till beslut är att godkänna investeringsbeslutet och anslå 7,7 miljoner kronor för att förstärka den del av hus 1A som inte ska rivas.

Kallelsen i sin helhet (pdf, öppnas i nytt fönster)

Regionstyrelsens ledamöter

Politiska sekreterare

Relaterade nyheter

Lägesrapport: Fortsatt hög smittspridning i länet

12 maj 2021

Smittspridningen är fortsatt stor i Kronoberg, även om antalet patienter som vårdas för covid-19 på sjukhus har gått ner något de senaste veckorna. Vaccineringen går framåt och från och med måndag den...

5,8 miljoner till projekt för regional utveckling

10 maj 2021

Regionala utvecklingsnämnden har beslutat att medfinansiera sex projekt som ska utveckla Kronoberg. Projekten handlar om lövträ, sakernas internet, företagsstöd, digital kompetens, turism och energisy...

Patientsäkerhetsarbete med mycket goda resultat

10 maj 2021

Vårdskadorna i Region Kronoberg har minskat. Det visar den granskning som genomförts enligt metoden Markörbaserad Journalgranskning (MJG). Det innebär att journaler granskas från ett slumpvis urval av...

Lägesrapport: ”Träng er inte före i vaccinkön”

7 maj 2021

Det förekommer att personer som inte tillhör de prioriterade grupperna bokar tid för vaccination. Men tillgången till vaccin är begränsad och prioritetsordningen måste respekteras.