Fler nyheter
En ordförandeklubba på ett vitt bord.

14 december 2020

Regionstyrelsen sammanträder den 15 december

Den 15 december klockan 9 sammanträder regionstyrelsen. Med anledning av den rådande situation med smittspridning i vårt län ombeds alla ledamöter, ersättare och tjänstepersoner att delta digitalt på regionstyrelsen. Endast ordförande, nämndsekreterare och ansvarig direktör uppmanas vara i sammanträdesrummet.

Här är några av dagens ärenden:

  • Månadssammandrag oktober 2020. För de första tio månaderna 2020 redovisar regionen ett balanskravsresultat på 361 mnkr. Det starka resultatet förklaras främst av de resurstillskott i form av generella statsbidrag som regeringen aviserat i omgångar under våren.
  • Återrapportering - parkeringssituationen vid Ljungby lasarett.
  • Särskilda satsningar – Kvinnokliniken. Regionstyrelsens personalutskott förslår en fortsatt satsning på barnmorskor och läkare på kvinnokliniken. Man vill dessutom satsa på barnmorskor i öppenvården. Läs mer här.
  • Särskilda lönesatsningar på allmänspecialister inom offentlig primärvård och ST-läkare i allmänmedicin. Förslaget till beslut är att förlänga lönesatsningen till den 31/12-2024.
  • Förvärv av fastigheterna Drängen 5 och Jungfrun 6. En förfrågan om förvärv av fastigheterna Drängen 5 och Jungfrun 6 har inkommit från Vöfab AB. I dagsläget är Region Kronoberg hyresgäster i fastigheten som används som depå för bussar. Förslaget till beslut är att utreda frågan om förvärv.
  • Investeringsbeslut avseende förstärkning av hus 1A Ljungby lasarett. Förslaget till beslut är att godkänna investeringsbeslutet och anslå 7,7 miljoner kronor för att förstärka den del av hus 1A som inte ska rivas.

Kallelsen i sin helhet (pdf, öppnas i nytt fönster)

Regionstyrelsens ledamöter

Politiska sekreterare

Relaterade nyheter

Nu påbörjas personalvaccinationen – IVA-sjuksköterska först ut

20 januari 2021

Vaccinationen av personal på våra sjukhus är nu igång. Till att börja med ges 200 doser vaccin till personal på prioriterade avdelningar. Dessa är IVA, akuten, ambulansen samt covidenheter.

Prioriteringarna satta för årets löneöversyn

19 januari 2021

4,4 miljoner kronor satsas på medarbetare i vården i årets löneöversyn. Det beslutade regionstyrelsens personalutskott i dag. ”Det känns bra i dessa pandemitider”, säger Sven Sunesson (C), ordförande...

Så hanterades pandemin under våren – utvärdering färdig

19 januari 2021

Revisions- och rådgivningsföretaget KPMG har genomfört en utvärdering av Region Kronobergs hantering av pandemin under våren och sommaren 2020, på uppdrag av den politiska ledningen. Regionen får över...

Lägesrapport: Smittspridningen håller i sig och vaccinationen är i full gång

15 januari 2021

Den senaste veckan passerade Kronoberg över 10 000 bekräftade fall av covid-19, totalt 10 829 fall. Nästa vecka påbörjas vaccinationen av sjukvårdvårdspersonal och den andra dosen kommer börja ges i k...