Fler nyheter
En ordförandeklubba på ett vitt bord.

14 mars 2022

Regionstyrelsen sammanträder den 15 mars

Den 15 mars klockan 9 sammanträder regionstyrelsen i regionhuset på Nygatan 20.

Här är några av dagens ärenden:

  • Underlag för framställan till medicinska fakulteten vid Lunds Universitet, gällande ansökan om universitetssjukvårdsenhet. Region Kronoberg vill att Medicinska fakulteten vid Lunds Universitet värderar och tar ställning till att gemensamt med Region Kronoberg bereda frågan om att etablera en eller flera universitetssjukvårdsenheter i Region Kronoberg. De verksamheter som uppfyller kraven och är villiga att åta sig uppdraget är klinisk mikrobiologi, allmänmedicin och rättspsykiatri.
  • Struktur och budget för akademiska vårdcentraler där allmänmedicinskt kunskapscentrum blir den samordnande enheten. Akademiska vårdcentraler (AVC) är en struktur som integrerar utbildning, utveckling och forskning i vårdcentralernas grunduppdrag. Enligt förslaget till beslut ska två akademiska vårdcentraler starta upp 2023 och två 2025.
  • Framtida användning och organisation av Ekhagens kurs- och konferensanläggning. Förslag till beslut är att utreda om det finns privata intressenter som är intresserade av att driva kursgården och vilka konsekvenser det skulle få för Grimslövs folkhögskolas verksamhet och finansiering. Kursgården drivs i dag av Grimslövs folkhögskola.
  • Medverkan i projekt i syfte att utrota livmoderhalscancer.
  • Årsredovisning Region Kronoberg 2021.
  • Länstransportplan 2022–2033/37.
  • Avgifter i vården och tandvården för flyktingar från Ukraina. Förslaget till beslut är att de flyktingar från Ukraina som behöver sjukvård och tandvård innan de hunnit söka asyl ska få vården avgiftsfritt.

Kallelsen i sin helhet, öppnas i nytt fönster

Regionstyrelsens ledamöter

Politiska sekreterare

Relaterade nyheter

Regionstyrelsen sammanträder den 3 maj

2 maj 2022

Mötet äger rum i regionhuset i lokalen Bolmen med start klockan 09. Här är några av de ärenden som står på agendan:

Nytt sjukhus byggs i Räppe

2 mars 2022

Regionfullmäktige har beslutat att ett nytt sjukhus i Växjö ska byggas i Räppe. Det fattades även beslut om en ny vårdbyggnad vid Ljungby lasarett.

Regionalt utvecklingsansvar återrapporterat

2 mars 2022

Det regionala utvecklingsarbetet handlar om att ta tillvara potentialen i varje region. Nu har Region Kronoberg gjort den årliga redovisningen till näringsdepartementet och beskrivit hur vi gör det ju...

Beslut om nytt sjukhus när regionfullmäktige sammanträder den 2 mars

28 februari 2022

På onsdag sammanträder regionfullmäktige i Alvesta folkets hus. På dagordningen står bland annat beslut om nytt sjukhus i Växjö och en ny vårdbyggnad i Ljungby.

Regionstyrelsen sammanträder den 15 februari

14 februari 2022

Den 15 februari klockan 9 sammanträder regionstyrelsen. Deltagande sker både fysiskt och digitalt.

Regionfullmäktige på webb, TV och i radio

26 november 2019

Region Kronoberg direktsänder varje regionfullmäktige i TV och radio. Dagen efter direktsändningen kan du se en repris av mötet.

Regionfullmäktige den 25 septemberapril

25 september 2019

Region Kronoberg direktsänder varje regionfullmäktige i TV och radio. Dagen efter direktsändningen kan du se en repris av mötet.