Fler nyheter

17 augusti 2020

Regionstyrelsen sammanträder den 18 augusti

Den 18 augusti klockan 09.00 är det dags för höstens första regionstyrelse. Ledamöter som önskar kan vara med på distans. Här är några av dagens ärenden:

  • Information – fastighetsutvecklingsplan Ljungby lasarett.
  • Information – statsbidrag till regioner och kommuner till följd av covid-19
  • Månadssammandrag maj 2020 Region Kronoberg. Verksamhetens nettokostnad är ackumulerat 37 miljoner kronor lägre än budgeterat men resultatet dras ned av att utfallet för finansieringen är 80 miljoner kronor sämre än budgeterat.
  • Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg – Specialiserad barn- och ungdomspsykiatri i öppen vård. Regionstyrelsen föreslås godkänna ansökan från Psykiatripartners i Östergötland AB om att som en del av vårdvalet bedriva specialiserad barn- och ungdomspsykiatri i öppen vård.

> Kallelsen i sin helhet

Regionstyrelsens ledamöter

> Politiska sekreterare

Tid: 18 augusti kl. 09.00

Plats: Nygatan 20 Växjö, konferensrum Bolmen

Relaterade nyheter

Privatpersoner har fått dubbla fakturor

23 september 2020

Region Kronoberg har upptäckt att 1 258 dubbla fakturor felaktigt skickats ut. Fakturorna kommer från sjukvården och tandvården och har framför allt gått ut till privatpersoner.

Inriktningsbeslut om rivning av delar av hus 1A i Ljungby

22 september 2020

Regionstyrelsen fattade under dagens sammanträde bland annat ett inriktningsbeslut om rivning av delar av hus 1A på Ljungby lasarett.

Fördröjd diagnos av bröstcancer

21 september 2020

En förändring i bröstet hos en patient bedömdes vara godartad 2016. Tre år senare opererades patienten och det visade sig vara cancer. Det inträffade anmäls nu till Inspektionen för vård och omsorg (I...

Satsning på mammografi efter uppehåll

18 september 2020

På grund av coronapandemin har mammografin i Kronoberg haft ett uppehåll i att kalla kvinnor till hälsoundersökning. Nu satsar Region Kronoberg på extra hälsoundersökning med mammografi året ut, för a...