Fler nyheter

18 maj 2021

Regionstyrelsen sammanträder den 19 maj

Den 19 maj klockan 9 sammanträder regionstyrelsen. På grund av rådande situation med covid-19 uppmanas samtliga ledamöter, ersättare och tjänstepersoner att delta digitalt.

Några av dagens ärenden:

  • Avsiktsförklaring för sam- och medfinansiering av statlig infrastruktur. I avsiktsförklaringen ingår sam- och medfinansiering av kust-till-kustbanan, Räppe station och Norrleden.
  • Införande av riktade hälsosamtal.Regionen planerar att införa riktade hälsosamtal till 50-åringar för att på sikt lägga till ytterligare åldersgrupper. Syftet är att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes typ 2.

Kallelsen i sin helhet (pdf, öppnas i nytt fönster)

Regionstyrelsens ledamöter

Politiska sekreterare

Relaterade nyheter

Regionfullmäktige sammanträder den 8 september

6 september 2021

På onsdag sammanträder regionfullmäktige. Mötet direktsänds som vanligt på vår webbplats.

Regionstyrelsen sammanträder den 24 augusti

23 augusti 2021

Den 24 augusti klockan 9 sammanträder regionstyrelsen. På grund av rådande situation med covid-19 uppmanas samtliga ledamöter, ersättare och tjänstepersoner att delta digitalt.

Budget för 2022 beslutad i regionfullmäktige

16 juni 2021

Under fullmäktigesammanträdet den 15-16 juni togs beslut om budget för 2021 och flerårsplan 2023-2024. Fullmäktige röstade för alliansens förslag till budget.

Budgetbeslut när regionfullmäktige sammanträder

14 juni 2021

Tisdag och onsdag den 15-16 juni sammanträder regionfullmäktige. Mötet direktsänds som vanligt på vår webbplats.