Fler nyheter

18 maj 2020

Regionstyrelsen sammanträder den 19/5

Den 19 maj sammanträder regionstyrelsen. De ledamöter som önskar kan delta på distans. Här är några av de ärenden som tas upp:

  • Skrivelse angående ekonomiska åtgärder med anledning av coronapandemin. Med anledning av de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin föreslås Region Kronoberg överlämna skrivelse till regeringen och riksdagens gruppledare om behov av extraordinära insatser för att klara det regionala välfärds- och utvecklingsuppdraget framöver.
  • Regionstyrelsens delårsrapport mars 2020. Regionstyrelsen ska enligt plan lämna en delårsrapport per mars månad baserad på beslutad verksamhetsplan och fördelade budgetramar. Regionstyrelsen föreslås godkänna delårsrapporten.
  • Delårsrapport mars 2020 Region Kronoberg. För årets tre första månader redovisar Region Kronoberg ett balanskravsresultat på 51 mnkr. Helårsprognosen är ett balanskravsresultat på -10 mnkr för 2020 vilket är 163 mnkr sämre än budget. Helårsprognosen är inklusive statsbidrag och beräknad effekt av beslutade åtgärder. Regionstyrelsen föreslås godkänna rapporten och föreslå för regionfullmäktige att godkänna den.

Tid: 19 maj kl 09:00 – 12:00

Plats: Nygatan 20 Växjö, konferensrum Bolmen

> Kallelsen i sin helhet

> Regionstyrelsens ledamöter

> Politiska sekreterare

Relaterade nyheter

Nu erbjuds antikroppstester i regionen

3 augusti 2020

Från och med onsdagen den 5 augusti erbjuder Region Kronoberg allmän provtagning för antikroppar mot covid-19. Testet görs för att bekräfta om en person tidigare har haft en covid-19-infektion. Prover...

Lägesrapport från Region Kronoberg 30 juli

30 juli 2020

Endast ett fåtal covid-19-patienter är inlagda på sjukhus, och inga vårdas på IVA. Samtidigt påbörjas nu förberedelserna inför hösten då gymnasieskolor och högskolor börjar bedriva undervisning på pla...

Fortsatt viktigt att följa rekommendationer under sommarresorna

16 juli 2020

Den nedåtgående trenden fortsätter i hela Sverige, och även i Kronobergs län. Men när fler människor reser under semesterperioden finns det risk för regionala och lokala utbrott av covid-19.

Grimslövs folkhögskola startar natur- och vildmarksutbildning

10 juli 2020

I spåren av coronapandemin är intresset för natur- och friluftsliv stort i Sverige. Nu startar Grimslövs folkhögskola en ny utbildning för den som vill upptäcka svensk natur och vildmark och kunna för...