Fler nyheter

20 september 2021

Regionstyrelsen sammanträder den 21 september

Den 21 september klockan 9 sammanträder regionstyrelsen. Här är några av dagens ärenden:

  • Överenskommelse om digitala covidbevis, tillfrisknandebevis. Tilläggsöverenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om antigentester – ökad nationell testning och smittspårning för covid-19, 2021.
  • Avsiktsförklaring Ljungby stadstrafik. Regionstyrelsens arbetsutskott fick vid förra sammanträdet muntlig och skriftlig genomgång av arbetet med en stadsbusstrafik i Ljungby. För att föra arbetet vidare, både inom region och kommun, föreslås en gemensam avsiktsförklaring, som dock inte är bindande till att starta upp trafiken.
  • Återrapportering: Motion om att införa en visselblåsarfunktion i Region Kronoberg.
  • Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) – Trafik och infrastruktur, nya sjukhuset i Växjö samt överenskommelse om investeringsbehov. En åtgärdsvalsstudie är genomförd utifrån det inriktningsbeslut Region Kronoberg fattat om ett nytt sjukhus i Räppe. Det nya sjukhuset kommer påverka trafiken och det behöver finnas infrastruktur i form av gång- och cykelvägar, kollektivtrafik, anslutningsvägar, parkeringar med mera som är funktionella, tillgängliga och attraktiva.

    ÅVS:en har genomförts gemensamt av Region Kronoberg, Växjö kommun och Trafikverket. Förslag till beslut är att godkänna studien under förutsättning att de andra partnerna fattar likalydiga beslut.
  • Det framtida lokal- och fastighetsbehovet för ambulansstation i Markaryds kommun. Förslag till beslut är bland annat att uppdra åt fastighetschefen att bereda hyresavtal för ny ambulansstation i Strömsnäsbruk för senare beslut i regionstyrelsen.
  • Investeringsbeslut parkeringsdäck inom Ljungby lasarettområde. Investeringsbeslutet om 70 miljoner kronor för mark- och byggnadsinvestering kommer även att lyftas i regionfullmäktige.
  • Borgensförbindelse till Ryssbygymnasiet. Förslaget att Region Kronoberg går i borgen för lån för nödvändiga fastighetsinvesteringar kommer även att lyftas i regionfullmäktige.
  • Uppdatering av Närmare kronobergaren. Utvecklingsstrategin Närmare kronobergaren är grunden i den långsiktiga utvecklingen av hälso-och sjukvården i Region Kronoberg. Strategin ska revideras och beslutas i regionfullmäktige en gång per mandatperiod. Frågan ska vidare till regionfullmäktige.

Kallelsen i sin helhet, pdf, öppnas i nytt fönster

Regionstyrelsens ledamöter

Politiska sekreterare

Relaterade nyheter

Nya uppdrag kring el, vätgas och vatten

25 november 2021

Politiken i Region Kronobergs ger sin regionala utvecklingsförvaltning utökade uppdrag. Under 2022 ska verksamheten arbeta med frågor som gör samhällets infrastruktur mer robust och säker.

Regionfullmäktige sammanträder den 24 november

22 november 2021

På onsdag sammanträder regionfullmäktige i Utvandrarnas hus. Ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare ska delta fysiskt. Icke tjänstgörande ersättare är välkomna att delta fysiskt.

Regionstyrelsen sammanträder den 9 november

8 november 2021

Den 9 november klockan 9 sammanträder regionstyrelsen. Det finns nu möjlighet för ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare att välja om man vill delta fysiskt eller digitalt.

Regionfullmäktige sammanträder den 27 oktober

25 oktober 2021

På onsdag sammanträder regionfullmäktige i Alvestas Folkets hus. Ordinarie ledamöter samt tjänstgörande ersättare erbjuds att delta fysiskt men det finns också möjlighet att delta i mötet digitalt.