Fler nyheter

2 maj 2022

Regionstyrelsen sammanträder den 3 maj

Mötet äger rum i regionhuset i lokalen Bolmen med start klockan 09. Här är några av de ärenden som står på agendan:

  • Avsiktsförklaring för utvecklingen av befintligt sjukhusområde, CLV, Växjö stad. Avsiktsförklaringen har som syfte att kartlägga förutsättningarna för nuvarande sjukhusområde i Växjö. Den ska också ge parterna tid att ta beslut om deras framtida roll och ansvar i kommande planerings- och genomförandeprocess.
  • Förslag om höjt friskvårdsbidrag. Region Kronobergs medarbetare föreslås få ett friskvårdsbidrag på 2000 kronor om året från och med 1 januari 2023. Det nuvarande frisvårdsbidraget är 1200 kronor.
  • Medborgardialog inom ramen för Kronobergspanelen – Region Kronobergs externa kommunikation under coronapandemin. För att kunna optimera regionens kommunikationsinsatser inför eventuella kommande krissituationer vill Region Kronoberg nu utvärdera regionens externa kommunikation under pandemin.
  • Svar på revisionsrapport – Granskning av direktupphandling inom Region Kronoberg.

Kallelsen i sin helhet, öppnas i nytt fönster

Regionstyrelsens ledamöter

Politiska sekreterare

Relaterade nyheter

Operation av inre blödning fördröjdes

25 maj 2022

En patient med en allvarlig inre blödning fick vänta länge på akutmottagningen vilket gjorde att den livräddande operationen dröjde. Region Kronoberg anmäler nu det inträffade enligt Lex Maria.

Region Kronoberg i topp vad gäller följsamhet till hygienrutiner

24 maj 2022

Senaste nationella mätningen av basala hygienrutiner och klädregler inom vård och omsorg visar att Region Kronobergs medarbetare fortsätter ha god följsamhet.

Försenad diagnos av cancer i tjocktarmen

23 maj 2022

Region Kronoberg Lex Maria-anmäler en händelse där det dröjde tre månader från första besök till att tjocktarmscancer upptäcktes hos en patient.

Felaktig bedömning av trauma anmäls enligt Lex Maria

18 maj 2022

En patient kom in till akuten på ett av länets sjukhus efter en fallskada. Det aktiverades inget traumalarm, vilket skulle ha medfört tydligare rutiner gällande bland annat provtagning. En vecka efte...