Fler nyheter

2 maj 2022

Regionstyrelsen sammanträder den 3 maj

Mötet äger rum i regionhuset i lokalen Bolmen med start klockan 09. Här är några av de ärenden som står på agendan:

  • Avsiktsförklaring för utvecklingen av befintligt sjukhusområde, CLV, Växjö stad. Avsiktsförklaringen har som syfte att kartlägga förutsättningarna för nuvarande sjukhusområde i Växjö. Den ska också ge parterna tid att ta beslut om deras framtida roll och ansvar i kommande planerings- och genomförandeprocess.
  • Förslag om höjt friskvårdsbidrag. Region Kronobergs medarbetare föreslås få ett friskvårdsbidrag på 2000 kronor om året från och med 1 januari 2023. Det nuvarande friskvårdsbidraget är 1200 kronor.
  • Medborgardialog inom ramen för Kronobergspanelen – Region Kronobergs externa kommunikation under coronapandemin. För att kunna optimera regionens kommunikationsinsatser inför eventuella kommande krissituationer vill Region Kronoberg nu utvärdera regionens externa kommunikation under pandemin.
  • Svar på revisionsrapport – Granskning av direktupphandling inom Region Kronoberg.

Kallelsen i sin helhet, öppnas i nytt fönster

Regionstyrelsens ledamöter

Politiska sekreterare

Relaterade nyheter

Vilken service behövs på landsbygden i Kronoberg?

4 oktober 2022

Från och med idag fram till den 26 oktober är det möjligt för privatpersoner, föreningar och företag att lämna synpunkter till Region Kronobergs nya serviceprogram. Programmet avgör hur det regionala...

Regionfullmäktige sammanträder den 21 september

20 september 2022

Onsdag den 21 september sammanträder regionfullmäktige i Utvandrarnas hus. Mötet sänds även direkt på webben.

Regionvalet - vad händer nu?

14 september 2022

Röstningen är avslutad, men det kan dröja innan det slutgiltiga resultatet för valet till regionfullmäktige är klart. Det beror på att rösterna till riksdag- och kommunval räknas först.

Tufft vårdplatsläge på sjukhusen inför helgen

12 augusti 2022

Ett redan ansträngt vårdplatsläge, i kombination med förväntat höga temperaturer i helgen, gör att Region Kronoberg nu vill vädja till invånarna om att inte söka akut vård i onödan.

Patienter som inte är svårt sjuka hänvisas vidare från akuten i Ljungby under vecka 31-32

3 augusti 2022

Region Kronoberg informerade i juni om att akutverksamheten i regionen behöver samordna sin verksamhet under sommaren på grund av sjuksköterskebrist, vilket innebär att patienter som inte är svårt sju...

Kompetensväxling ger snabbare svar till patienterna

1 augusti 2022

Klinisk fysiologi på centrallasarettet i Växjö har gjort ett förbättringsarbete med nya arbetssätt där de både sparat läkartid och kompetensutvecklat sin personal – och kan ge snabbare svar till patie...

Insatser för regional utveckling ger jobb

22 juli 2022

Regionala utvecklingsmedel har enligt en ny utvärdering lett till kompetensinsatser för 32 000 personer, skapat 500 nya arbetstillfällen och stärkt konkurrenskraften hos 3 700 företag i Småland och öa...

Tappning av bukvätska gav upphov till tarmskada

7 juli 2022

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient i samband med tappning av bukvätska fick en tarmskada som behövde opereras på ett av länets sjukhus.

Smittförebyggande åtgärder införs i vården för att minska risken för covid-19

5 juli 2022

Smittspridningen av coronaviruset ökar något i Kronoberg. Därför har Region Kronoberg beslutat att återinföra ett antal åtgärder tidigt, för att minimera risken att patienter ska drabbas av smitta. Åt...

Nya forskningsresultat visar hur gammalt ditt hjärta är

4 juli 2022

Forskare i Region Kronoberg har nyligen publicerat en artikel i Nature Scientific Reports där de med hjälp av EKG från 2771 patienter arbetat fram ett sätt att beräkna hjärtats ålder. Hjärtats ålder k...