Fler nyheter

8 november 2021

Regionstyrelsen sammanträder den 9 november

Den 9 november klockan 9 sammanträder regionstyrelsen. Det finns nu möjlighet för ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare att välja om man vill delta fysiskt eller digitalt.

Här är några av dagens ärenden:

  • Infrastruktur i anslutning till nytt akutsjukhus i Växjö. Trafikverket presenterar förslag till nationell plan i slutet av november 2021 och regeringen gör det slutliga antagandet under våren 2022. För att uppmärksamma och visa på de infrastrukturåtgärder som behövs i Kronoberg med anledning av det nya akutsjukhus som planeras i Växjö har foldern ”En satsning på framtidens infrastruktur – Hållbara investeringar för Kronobergs utveckling” tagits fram. Innehållet i foldern bygger på tidigare fattade beslut som berör infrastruktur.
  • Utredningsuppdrag om att undersöka möjligheten att ansöka om status som universitetssjukvårdsenhet (USVE) med fokus på några kliniker samt arbetet med akademiska vårdcentraler inom Region Kronoberg. I nuläget finns det tre verksamheter inom Region Kronoberg som är positiva till att ansöka om status som Universitetssjukvårdsenhet (USVE). Dessa är klinisk mikrobiologi, rättspsykiatriska regionkliniken och allmänmedicinskt kunskapscentrum (AMK). Bedömningen är dock att Region Kronoberg bör avvakta med en formell ansökan till styrelsen vid medicinska fakulteteten vid Lunds universitet om att upprätta ett regionalt avtal gällande samverkan genom universitetssjukvårdsenheter (USVE) tills en överenskommelse har nåtts med berörda inom södra sjukvårdsregionen samt med Medicinska fakulteten vid Lunds Universitet. Parallellt föreslås att skapa en struktur för akademiska vårdcentraler där Allmänmedicinskt Kunskapscentrum blir den samordnande enheten.
  • Handlingsplan och budget 2022 för Regionsamverkan Sydsverige. Regionstyrelsen föreslås godkänna handlingsplanen och anslå 300 000 kronor i medlemsavgift till Regionsamverkan Sydsverige. Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbete mellan Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköping, Region Kalmar län, Region Kronoberg och Region Skåne kring bland annat arbetsmarknad och kompetensförsörjning, bredband och digitalisering, infrastruktur och kollektivtrafik samt kultur.
  • Barnens bästa gäller! i Kronoberg – Kronobarnsmodellen. Förslaget är att Kronobarnsmodellen ska antas som ett gemensamt arbetssätt i frågor som rör barn i Kronobergs län.
  • Återhämtning för medarbetare efter covid-19. Förslaget till beslut är att anslå 5 miljoner kronor för åtgärder för att främja medarbetares återhämtning. Det finns åtgärdsförslag för återhämtning på övergripande nivå, på arbetsplatser och insatser för individuella medarbetare.
  • Öka antalet anställda med funktionsvariationer. En modell har tagits fram för hur Region Kronoberg ska säkerställa att fler personer med funktionsvariationer anställs.

Kallelsen i sin helhet, pdf, öppnas i nytt fönster

Regionstyrelsens ledamöter

Politiska sekreterare

Relaterade nyheter

Lägesrapport: 71 procent av 80+ har fått påfyllnadsdos

26 november 2021

Ett intensivt arbete pågår just nu i Region Kronoberg med att planera för vaccinationen med en påfyllnadsdos för samtliga invånare över 18 år. De externa vaccinatörerna kommer att vara kvar januari ut...

Nya uppdrag kring el, vätgas och vatten

25 november 2021

Politiken i Region Kronobergs ger sin regionala utvecklingsförvaltning utökade uppdrag. Under 2022 ska verksamheten arbeta med frågor som gör samhällets infrastruktur mer robust och säker.

Regionen sätter plan för fortsatt vaccination med påfyllnadsdos mot covid-19

24 november 2021

Under onsdagen meddelade Folkhälsomyndigheten hur den fortsatta vaccinationen mot covid-19 med en tredje dos ska gå till. Fler grupper ska släppas på successivt och det behöver gå sex månader mellan d...

Regionfullmäktige sammanträder den 24 november

22 november 2021

På onsdag sammanträder regionfullmäktige i Utvandrarnas hus. Ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare ska delta fysiskt. Icke tjänstgörande ersättare är välkomna att delta fysiskt.